Får man byta lås i en gemensamt ägd byggnad?

FRÅGA
Kan en part utan den andres samtycke byta lås i en gemensamt ägd fastighet?
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Att byta lås i en dörr en gemensamt ägd byggnad är någonting som gör att en av ägarna inte längre har tillgång till byggnaden. Man kan med andra ord säga att dennes besittning har rubbats på så sätt att hon inte längre kan nyttja egendomen. Att på det sättet rubba besittningen kan utgöra ett egenmäktigt förfarande enligt 8 kap. 8 § Brottsbalken. Om det har hänt bör du alltså i första hand kontakta personen som gjort det och påpeka att det är brottsligt, och i andra hand göra en polisanmälan av händelsen.

Felix Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (649)
2020-11-27 Jag är åtalad för stöld. Vad kommer att hända nu?
2020-11-26 Polisanmäld för snatteri
2020-11-23 Kan stöld vid flera olika tidpunkter klassas som ett fall av stöld?
2020-11-04 Får jag ta tillbaka stulen egendom i annans hem?

Alla besvarade frågor (86513)