Får man byta lägenhet? Vad säger hyresvärden och hyresnämnden?

Hej! Min familj är intresserad av ett treparts byte av hyresrätter. Min partner har en hyresrätt i Sthlm som han just nu hyr ut med värdens tillstånd för att prova att bo med mig ett år. Jag har en hyresrätt i Sthlm där jag bor med mina två nästan vuxna döttrar.

Vi vill byta så att mina döttrar får en lägenhet i Uppsala för att studera där. Min partners lägenhet kan då erbjudas som byte mot en lgh i Uppsala. Min partner får då dela min lägenhet med mig i Sthlm.

Finns det några juridiska hinder för detta? Hur sannolikt är det att hyresvärden säger OK? Vad tror ni att hyresnämnden skulle anse?

Lawline svarar

Finns det några juridiska hinder för detta?

Om hyresvärden i Uppsala och din din partners hyresvärd i Stockholm går med på bytena, så finns det inga juridiska hinder.

Hur sannolikt är det att hyresvärden säger OK?

Byte får inte göras om någon av hyresvärdarna inte samtycker till det.

Hyresvärd får vägra ett byte om denne ser skälig anledning till det. Inledningsvis kan det röra sig om att den nya hyresgästen inte uppfyller kraven som ställs på en hyresgäst, t.ex. krav på att bedriva studier.

Det kan även röra sig om dålig ekonomi hos den nya hyresgästen, t.ex. låg inkomst, betalningsanmärkningar, betalningshistorik m.m.

Hyresvärd kan vidare tänkas vägra byte om vissa olägenheter kan tänkas uppstå såsom att den nya hyresgästen vill använda lägenheten på ett helt annat sätt, t.ex. bedrivande av viss verksamhet.

Så länge den nya hyresgästen inte brister i något uppställt krav, inte medför någon påtaglig olägenhet för hyresvärden och har god betalningsförmåga, är det sannolikt att hyresvärden samtycker till bytet.

Vad tror ni att hyresnämnden skulle anse?

Hyresnämnden blandar inte in sig om hyresvärdarna samtycker till bytet. Om någon av hyresvärdarna inte ger tillstånd till bytet, kan man däremot ansöka om tillstånd hos hyresnämnden. Hyresnämnden gör en liknande bedömning som hyresvärden, men gör en strikt objektiv bedömning.

Den nya hyresgästen övertar hyresavtalet på de villkor som gällde för den tidigare hyresgästen. Om den nya hyresgästen inte uppfyller villkoren så ges inte tillstånd. Det kan röra sig om krav på att vara aktiv student, att ett borgensåtagande måste ställas m.m.

Det ska föreligga beaktansvärda skäl för bytet, t.ex. för att bo närmare arbetsplatsen eller universitet där man avser bedriva studier, för att minska ens utgifter eller för att man behöver en större lägenhet.

Bostadsmarknaden får inte vara på ett sätt så att det är lätt att få en lägenhet utan att genomföra bytet. Finns det t.ex. lediga lägenheter i Uppsala (förstahandskontrakt) som man kan få med rimlig ansträngning så ges inte tillstånd.

Det får inte förelägga särskilda skäl mot bytet såsom att ersättning ges av någon av hyresgästerna för bytet (om båda lägenheterna är hyresrätter).

Byte får inte medföra påtaglig olägenhet för någon av hyresvärdarna. Inte varje olägenhet beaktas, utan det ska röra sig om t.ex. att en för stor familj flyttar in i en mindre lägenhet eller att viss verksamhet avses bedrivas som medför stora olägenheter.

Nämndens beslut går inte att överklaga och "kör över" hyresvärdarnas bedömning.

Soroosh Parsa / soroosh.parsa@lawline.se

Soroosh ParsaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000