FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt31/10/2018

Får man bosätta sig utomlands med sitt barn om man har ensam vårdnad?

Mor och far bor tillsammans med två gemensamma minderåriga barn, de är ej gifta och modern har ensam vårdnad. Fadern är svensk medborgare, modern och barnen är både svenska och israeliska medborgare. Vad är lagen när modern vill flytta till Israel med barnen, måste fadern ge sitt samtycke? Eller räcker det med att informera fadern? Gör det skillnad i lagen om modern erbjuder fadern flytta med även om han avböjer? Gör det skillnad i lagen om modern säger att fadern kan hälsa på barnen i Israel när han vill/barnen kan hälsa på fadern i Sverige varje sommar och modern betalar hälften av flygbiljetterna? Kan fadern stämma modern när hon och barnen väl är på plats i Israel?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vårdnad

Den som har vårdnaden över ett barn har ansvar över barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behovs av omvårdnad, trygghet och god uppfostran blir tillgodosett enligt 6 kap. 1–2 §§ föräldrabalken. Den som har vårdnaden över ett barn har rätten att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Det innebär att om modern har ensam vårdnad har hon rätt att ta beslut i fråga om barnets boende. Om modern således vill flytta utomlands behöver hon inte inhämta samtycke från barnens far.

Umgängesrätt

Även om en förälder inte har vårdnaden över sina barn har denne umgängesrätt enligt 6 kap. 15 § föräldrabalken. Att denna umgängesrätt tillgodoses ansvarar båda föräldrarna för så långt möjligt. I 6 kap. 15 b § föräldrabalken står det föreskrivet att om barnet endast bor hos en av föräldrarna ska den föräldern ta del av kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Det skall ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter.

Slutsats

Modern får således utan faderns samtycke flytta utomlands med barnen eftersom hon har ensam vårdnad. Detta oavsett om hon erbjuder fadern att flytta med eller inte eller att hon säger att han har rätt till att träffa barnen etc. Hon får således göra det oavsett i egenskap av vårdnadshavare. Dock har fadern en lagstadgad umgängesrätt och detta måste tillgodoses oavsett vem som har vårdnaden. Det innebär att hon således att hon kommer att behöva stå för viss del av kostnaden för att få umgängesrätten tillgodosedd.

Gällande stämningen så kan en förälder alltid ansöka om vårdnaden (6 kap. 5 § föräldrabalken) eller ansöka om fastställd umgängesrätt (6 kap. 15 a § föräldrabalken). Däremot innebär det inte säkert att bara för att man ansöker om gemensam vårdnad, ändrat boende eller umgänge att det innebär att domstolen kommer att döma ut det. Domstolen ska ha barnets bästa i beaktande i beslut om vårdnad, boende och umgänge (se 6 kap. 2 a § föräldrabalken).

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Claudia Perra-MorinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”