Får man bli uppsagd på grund av att man är fackligt aktiv?

2019-12-04 i Fackförening
FRÅGA
Hej. När jag gick med i facket byggnads fick jag veta jag hade för låg lön. När vi påtalade detta för chefen sa han att om vi gick vidare till facket skulle vi bli utan jobb. Givetvis gick vi till facket... Nu har jag blivit uppsagd. Jag va sjukskriven sista förhandlingen, så de ska skicka uppsägningen via rek brev. Är detta ok? Får man hota så dom chefen gjorde?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Saklig grund för uppsägning regleras i lagen om anställningsskydd (LAS) och rätten till att vara aktiv i en förening regleras i medbestämmandelagen (MBL). Det korta svaret på din fråga är nej, det skulle enligt lagen inte vara tillåtet att bli uppsagd på grund av att du varit fackligt aktiv. Dock måste du som arbetstagare göra det sannolikt att du blev uppsagd på grund av att du varit fackligt aktiv.

Krävs saklig grund för uppsägning

Du får inte sägas upp eller avskedas bara för att du är fackligt aktiv. Saklig grund för uppsägning kan endast ske med hänvisning till arbetsbrist eller personliga skäl, (7 § LAS). Är uppsägningen inte sakligt grundad är arbetsgivaren skyldig att betala skadestånd till arbetstagaren, (38 § LAS).

Föreningsrättskränkning

Föreningsrätt är en rätt för arbetstagaren att tillhöra och verka för en fackförening samt att utnyttja medlemskapet utan att bli sämre behandlad (7 § MBL). En föreningsrättskränkning uppstår då arbetsgivaren vidtar en åtgärd som är till skada för arbetstagaren för att denne har utnyttjat sin föreningsrätt. En föreningsrättskränkning uppstår också om arbetsgivaren vidtar en åtgärd mot arbetstagaren för att denne inte ska utnyttja föreningsrätten (8 § MBL). Åtgärden i detta fall skulle då kunna vars att arbetsgivaren har sagt upp dig.

Bevisbörda

Vid en föreningsrättskränkning gäller en så kallad delad bevisbörda. Det innebär att arbetstagaren ska visa sannolika skäl för att en kränkning har förekommit. Om arbetstagaren kan visa sannolika skäl ska arbetsgivaren bevisa att det inte har förekommit en föreningsrättskränkning.

Rätt till skadestånd vid föreningsrättskränkning

Den som begår en föreningsrättskränkning är skyldig att betala skadestånd (54-55 § MBL). Därutöver kan den rättshandling som kränkt föreningsrätten, exdmpelvis en avtalsuppsägelse, ogiltigförklaras, (8 § 3 st MBL).

Hoppas att du fick svar på din fråga! Jag kan rekommendera att du för ärendet vidare via din fackförening. I annat fall är du varmt välkommen att vända dig till oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll