Får man bjuda en person under 20 år på alkohol?

2019-07-31 i Övriga brott
FRÅGA
Hej! Om man utgår från praxis, vad för trolig påföljd hade skett om man bjöd en 19-åring på en starköl vid tre tillfällen, dvs. tre burkar sammanlagt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag förstår din fråga rätt, så handlar det om vad som händer om du i privata sammanhang bjuder en 19-åring på starköl.

Regler som gäller enligt Alkohollagen

Som Huvudregel Enligt Alkohollagen är det förbjudet att lämna ut, sälja eller anskaffa en alkoholhaltig dryck till någon som inte är 20 år. Detsamma gäller om alkoholdrycken lämnas som en gåva eller lån, eller bjuds till den som inte fyllt 20 år (3 kap. 7-9§ Alkohollagen)

Det finns dock ett undantag i lagen som säger att det ändå är tillåtet att bjuda den som inte fyllt 20 år på men mindre mängd alkoholdryck, under förutsättning att alkoholen dricks på platsen och under ordnade förhållande. Det ska även med hänsyn till åldern och mognaden samt omständigheterna i övrigt framstå som försvarbart att bjuda på drycken. ( 3 kap. 9 § stycke 2 Alkohollagen)

Om undantaget inte blir tillämplig rubriceras brottet som olovligt anskaffande av alkohol (ifall du bjuder personen på alkohol), och straffet för det är böter eller fängelse i högst två år. Men om brottet anses vara grovt är straffet fängelse i högst fyra år istället.

Vad gäller i ditt fall

Av din fråga så har jag svårt att urskilja om 19-åringen blir bjuden på en starköl under tre olika tillfällen, eller om det handlar om att 19-åringen fått tre stycken starköl under samma tillfälle. Dock vet jag inte heller om bjudningen sker på en fest eller endast i privat sammanhang, till exempel på en middag. Detta har betydelse för utfallet, eftersom en fest förmodligen inte kan ses som ordnade förhållande.

Är det endast en starköl som förtärs under ordnade förhållanden, så borde det vara ett sådant tillfälle där undantaget förmodligen är tillämpligt. Däremot är det mer tveksamt ifall undantaget tillämpas ifall personen får tre stycken starköl under samma tillfälle, och det sker på en fest.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Är det något annat du undrar över är du välkommen att höra av dig igen!

Mvh,

Johanne Örnfeldt Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (766)
2020-05-28 Är att ljuga samma sak som mened?
2020-05-26 Kan minderårig dömas för brott vid köp av tobak?
2020-05-24 Falsk tillvitelse och vårdslös tillvitelse
2020-05-20 Olovlig befattning med smuggelgods, ringa brott.

Alla besvarade frågor (80457)