Får man bjuda en person under 20 år på alkohol?

2019-07-31 i Övriga brott
FRÅGA
Hej! Om man utgår från praxis, vad för trolig påföljd hade skett om man bjöd en 19-åring på en starköl vid tre tillfällen, dvs. tre burkar sammanlagt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag förstår din fråga rätt, så handlar det om vad som händer om du i privata sammanhang bjuder en 19-åring på starköl.

Regler som gäller enligt Alkohollagen

Som Huvudregel Enligt Alkohollagen är det förbjudet att lämna ut, sälja eller anskaffa en alkoholhaltig dryck till någon som inte är 20 år. Detsamma gäller om alkoholdrycken lämnas som en gåva eller lån, eller bjuds till den som inte fyllt 20 år (3 kap. 7-9§ Alkohollagen)

Det finns dock ett undantag i lagen som säger att det ändå är tillåtet att bjuda den som inte fyllt 20 år på men mindre mängd alkoholdryck, under förutsättning att alkoholen dricks på platsen och under ordnade förhållande. Det ska även med hänsyn till åldern och mognaden samt omständigheterna i övrigt framstå som försvarbart att bjuda på drycken. ( 3 kap. 9 § stycke 2 Alkohollagen)

Om undantaget inte blir tillämplig rubriceras brottet som olovligt anskaffande av alkohol (ifall du bjuder personen på alkohol), och straffet för det är böter eller fängelse i högst två år. Men om brottet anses vara grovt är straffet fängelse i högst fyra år istället.

Vad gäller i ditt fall

Av din fråga så har jag svårt att urskilja om 19-åringen blir bjuden på en starköl under tre olika tillfällen, eller om det handlar om att 19-åringen fått tre stycken starköl under samma tillfälle. Dock vet jag inte heller om bjudningen sker på en fest eller endast i privat sammanhang, till exempel på en middag. Detta har betydelse för utfallet, eftersom en fest förmodligen inte kan ses som ordnade förhållande.

Är det endast en starköl som förtärs under ordnade förhållanden, så borde det vara ett sådant tillfälle där undantaget förmodligen är tillämpligt. Däremot är det mer tveksamt ifall undantaget tillämpas ifall personen får tre stycken starköl under samma tillfälle, och det sker på en fest.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Är det något annat du undrar över är du välkommen att höra av dig igen!

Mvh,

Johanne Örnfeldt Svensson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
CE Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-01 15:31
Hej, Tack för svaret. Jag inser att jag inte var speciellt tydlig i frågan, och menade att det rörde sig om att jag bjöd en 19-åring tre starköl vid tre olika tillfällen under loppet av ett år. Ett av tillfällena var en fest, de andra två var förkrök med en 7-8 personer närvarande. Därmed antar jag att undantaget gäller? Dock vet jag inte om det skulle göra det om det hela upprepats vid tre olika tillfällen? Tack på förhand.
2019-08-02 14:12
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (686)
2019-10-20 Får jag köpa antibiotika online?
2019-10-08 Vad är straffvärdet för mened?
2019-10-07 Hur anmäler man en polis för tjänstefel?
2019-10-07 Gäller svensk lag för poliser och åklagare? Vad gör jag när jag blivit falskt anklagad?

Alla besvarade frågor (73826)