FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag30/08/2023

Får man behålla hela vinsten i vadhållning om flera personer också deltar med sina insatser och är en sådan vinst skattebefriad?

Tjena! Om jag om två kompisar lägger ett fotbollsbett, 50kr var så de är 150kr totalt! Mina två kompisar swisha mig 50kr var och jag la in totalt beloppet på min bettingsida Och sedan vinner tex 150 000kr. Kan jag ta ut alla pengar och sedan skicka över 50k till båda kompisarna utan att de ska bli något skatte brott eller problem? 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att ni är tre personer som var och en tänker lägga 50 kronor var till spel och ifall du vinner, eftersom du kommer lägga pengarna, så tänker du att återbetala 50 kronor till de två andra i stället för att dela en eventuell vinst i tre lika stora andelar.

Vilken lag är tillämplig?

Det är handelsbolagslagen (HBL) som reglerar frågor om enkla bolag, vilket är relevant i din fråga.

När föreligger ett enkelt bolag och hur fördelas vinsten i ett sådant bolag?

Ett enkelt bolag kan föreligga om två eller flera personer avtalar om att utöva en verksamhet utan att ett handelsbolag föreligger (1:3 HBL). Om man inte har fört in bolaget i ett handelsregister (1:1 HBL), så ligger det närmare till hands att se om ett enkelt bolag kan föreligga. Det som krävs för att ett enkelt bolag ska föreligga är ett avtal mellan bolagsmännen, dock finns inget skriftlighetskrav. Det betyder att även ett bestämt handlande kan räcka för att ett avtal ska anses föreligga.

Frågan är därför var gränsen ska dras. Högsta domstolen (HD) har i ett mål (NJA 1939 s. 434) faktiskt avgjort en liknande fråga som gällde ett tipsbolag, där HD kom fram till att ett enkelt bolag förelåg redan genom att två eller flera personer överenskom om att lämna in en tipskupong. HD har även i ett annat mål också kommit fram till att ett enkelt bolag föreligger vid köp av lotter av i princip liknande ändamål, det vill säga att vinna pengar (NJA 1986 s. 402).

Slutsatsen blir att det inte krävs särskilt mycket i form av ett gemensamt ändamål för att ett enkelt bolag ska anses föreligga, och att det inte heller krävs en avsikt att bilda ett enkelt bolag för att ett sådant ska uppstå. Egentligen krävs inte heller att avtalsparterna är medvetna om att de skapar ett enkelt bolag. Det som därför talar för att ni tre skulle skapa ett enkelt bolag är just att ni alla tre kommer satsa pengar med förhoppningen om att få en vinst, annars skulle det inte finnas en rimlig anledning för de två andra att ge dig 50 kronor för att du vid en eventuell vinst inte skulle vilja dela på pengarna. Om förutsättningarna därför är såsom du beskriver dem i din fråga, så skulle jag landa i att ett enkelt bolag lär föreligga i ert fall. Detta påverkar därför också hur vinsten ska fördelas mellan er.

Hur fördelas vinsten i ett enkelt bolag?

Observera inledningsvis att reglerna i HBL är dispositiva, vilket betyder att man i någon mån får avvika från dem, så länge man inte har avtalat om något som strider mot just HBL (4:1 HBL). Om du och dina vänner har avtalat om hur en eventuell vinst ska fördelas, så gäller detta framför reglerna i HBL. Har ni dock inte avtalat om något, så gäller i stället att en vinst ska fördelas lika mellan er (4:2 HBLsom hänvisar till 2:8 HBL). Om alla därmed bidrar lika mycket till vinsten, så ska alla också få en lika stor andel av den. Om du därför bara skulle återbetala 50 kronor, det som motsvarar deras insats, så kan de ha en fordran på dig enligt HBL:s regler.

Ska man beskattas för vinster på vadhållning?

Skatt på vinster vid vadhållning är skattefria, så länge spelet tillhandahålls av någon med spellicens enligt spellagen, eller om spelet tillhandahålls i Sverige och spelet inte kräver licens enligt spellagen, eller om spelet tillhandahålls i EU och spelet inte kräver licens i Sverige (8:3 inkomstskattelagen). Med vadhållning avses en aktivitet där deltagarna kan vinna ett pris genom att satsa på utfallet av en framtida händelse eller att en sådan händelse inte ska inträffa (2:3 p. 19 spellagen). Att spela på utfallet av en fotbollsmatch bör därför också omfattas av definitionen på vadhållning enligt ovannämnda regel i spellagen. Om du skulle vinna pengar på en sådan aktivitet, så är hela vinsten alltså skattebefriad, vilket betyder att ingen skatt ska betalas.

Avslutande ord

Svaret på din fråga är följande. Inledningsvis talar situationen för att ni kan komma att ha skapat ett enkelt bolag genom att dela på insatsen till ett spel. Om ni inte avtalar om hur vinsten ska fördelas, så ska den fördelas lika mellan alla er. Att få en vinst genom att satsa pengar på en fotbollsmatch ska dock inte beskattas.

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”