FrågaKOMMERSIELL RÄTTImmaterialrätt31/05/2022

Får man bedriva näringsverksamhet med hjälp av varor från andra varumärken?

Får man som AB (via e-handel) köpa produkter från olika varumärken för att sedan marknadsföra samt hyra ut, eventuellt sälja via egen hemsida? Exempel: köper in en produkt från ett varumärke, lägger upp på egen hemsida och kund hyr produkten i 1 vecka för att sedan skicka tillbaka. Vilka lagar bör man ta hänsyn till i detta fall? Kan man göra denna typ av inköp som konsument eller behövs speciella avtal med varumärkena i fråga.

Lawline svarar

  Hej! Tack för att du har inkommit med din fråga till Lawline.

Jag tolkar sin fråga som att du undrar om det finns några begränsningar avseende försäljning och uthyrning av varor från andra varumärken.

I Sverige har vi näringsfrihet, vilket innebär att utgångspunkten är att var och en får bedriva verksamhet på det sätt som passar en (2 kap 17 § regeringsformen). Rätten att driva näring får endast begränsas för att skydda angelägna allmänna intressen. Ett sådant allmänt intresse är varumärkesskydd, vilket regleras i varumärkeslagen (VML). I denna lag så finns det inte några förbud mot att använda varorna som ett led i näringsverksamheten så fort varan har förts ut på marknaden (1 kap 12 § VML). För att varumärket ska vara skyddat krävs dessutom att varumärket är registrerat (1 kap 6 § VML). Det man inte får göra är att sätta varumärket på sina egna varor eller tjänster (1 kap 10 § VML).

Således får du hyra ut och sälja varor utan licens eller dylikt.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Viktor VårlidRådgivare