FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott30/07/2021

Får man bära kniv på jobbet?

Hej jag jobbar som lokalvårdare och ett av verktygen jag använder dagligen är en morakniv ( huvudsakligen till att komma åt skräp i svåra/smala utrymmen). Nu är jag osäker på om jag har rätt att bära morakniv enligt knivlagen .

Lawline svarar

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.

Lagen som är aktuell i din situation är lag om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (även kallad knivlagen).

Som huvudregel gäller att knivar inte får innehas på bl.a. allmän plats (1 §). Det finns dock undantag till detta förbud. Om kniven ingår i utrustning eller på annat sätt är att anse som befogat så gäller inte förbudet (1 § andra stycket).

Beroende på om kniven ingår som en del i arbetet så är det alltså tillåtet för dig att bära kniv i samband på arbetet. Jag har dock svårt att se att en domstol skulle göra bedömningen att det skulle anses vara en del av arbetet som lokalvårdare.

Värt att notera är även att en som använder sin kniv i arbetet får dock åka till och från arbetet med kniven utan att begå brott. Tillämpningen av knivlagen bör dessutom vara återhållsam eftersom det är en strafflagstiftning som medför bötes- eller fängelse vid överträdelse (4 §).

Hoppas du fått svar på din fråga,

Med vänlig hälsning

Sara DjogicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo