Får man avbeställa ett hus?

FRÅGA
Hej,vi vill avbeställa en husleverans. Får vi det? Vi har betalat 50 tusen för Myresjös kostnader så här i början så det räknar vi med att inte få¨tillbaka. vi har ännu inte fått bygglov. Får vi hoppa av allt enligt Konsumentköplagen eller gäller något annat?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Jag utgår ifrån att huset ni har köpt ska byggas till bostad för er och att det därmed betraktas som en småhusentreprenad. Detta gör konsumenttjänstlagen tillämplig (1 § konsumenttjänstlagen).

Får ni hoppa av från köpet?

Ni har rätt att avbeställa tjänsten innan den har slutförts, men näringsidkaren har rätt till ersättning för den del av tjänsten som redan har utförts samt det arbete som måste utföras trots avbeställningen (42 § första stycket konsumenttjänstlagen). Näringsidkaren har vidare rätt till ersättning för förluster i form av kostnader för den återstående delen av tjänsten (tex om denne skaffat fram material speciellt till just ert hus) eller förluster om näringsidkaren har underlåtit att ta på sig andra tjänster (42 § andra stycket konsumenttjänstlagen). I allmänhet ges dock inte ersättning ut för förluster för att näringsidkaren har underlåtit att ta på sig andra tjänster om näringsidkaren har flera uppdrag "på lager". Det kan även framhållas att näringsidkaren alltid har en plikt att försöka begränsa sin förlust och hitta nya uppdrag.

Det framgår inte så mycket av din fråga men jag antar att de pengar ni har betalat avser någon form av arbete som näringsidkaren har utfört i förberedande syfte, och det kan ni alltså räkna med att behöva betala.

Sammanfattning

Ni har rätt att avbeställa huset, men kan behöva räkna med att få betala ersättning för arbete som redan utförts och som trots avbeställningen behöver utföras.

Hoppas att ni fick svar på er fråga!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (325)
2019-11-26 Kan en privatperson som avanmält sig från en kurs, men skrivit till fel adress, slippa betala kursavgiften?
2019-11-16 Tjänst allvarligt felaktig - vad gör man?
2019-11-04 Skadestånd vid skadade kläder i kemtvätt
2019-10-31 Byggfirma fakturera för arbete som det inte ens har utfört?

Alla besvarade frågor (75314)