Får man avbeställa ett hus?

Hej,

vi vill avbeställa en husleverans. Får vi det? Vi har betalat 50 tusen för Myresjös kostnader så här i början så det räknar vi med att inte få¨tillbaka. vi har ännu inte fått bygglov. Får vi hoppa av allt enligt Konsumentköplagen eller gäller något annat?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Jag utgår ifrån att huset ni har köpt ska byggas till bostad för er och att det därmed betraktas som en småhusentreprenad. Detta gör konsumenttjänstlagen tillämplig (1 § konsumenttjänstlagen).

Får ni hoppa av från köpet?

Ni har rätt att avbeställa tjänsten innan den har slutförts, men näringsidkaren har rätt till ersättning för den del av tjänsten som redan har utförts samt det arbete som måste utföras trots avbeställningen (42 § första stycket konsumenttjänstlagen). Näringsidkaren har vidare rätt till ersättning för förluster i form av kostnader för den återstående delen av tjänsten (tex om denne skaffat fram material speciellt till just ert hus) eller förluster om näringsidkaren har underlåtit att ta på sig andra tjänster (42 § andra stycket konsumenttjänstlagen). I allmänhet ges dock inte ersättning ut för förluster för att näringsidkaren har underlåtit att ta på sig andra tjänster om näringsidkaren har flera uppdrag "på lager". Det kan även framhållas att näringsidkaren alltid har en plikt att försöka begränsa sin förlust och hitta nya uppdrag.

Det framgår inte så mycket av din fråga men jag antar att de pengar ni har betalat avser någon form av arbete som näringsidkaren har utfört i förberedande syfte, och det kan ni alltså räkna med att behöva betala.

Sammanfattning

Ni har rätt att avbeställa huset, men kan behöva räkna med att få betala ersättning för arbete som redan utförts och som trots avbeställningen behöver utföras.

Hoppas att ni fick svar på er fråga!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo