Får man använda upphovsrättsligt skyddade verk av en okänd upphovsman?

Hej, Vad säger upphovsrätt om användande av någon annans arbete i en logotyp för en organisation? Om originalverket går att hitta på flera olika platser men det inte går att spåra vem som gjort den från början, är det då okej att använda bilden?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du vill använda en logotyp som har skapats av en okänd upphovsman i din eller någon annans organisation. 

Vilken lag är tillämplig? 

Det är upphovsrättslagen (URL) som reglerar frågor om upphovsrättsligt skydd och tillåten användning av ett sådant skyddat verk. 

Vad innebär ett upphovsrättsligt skydd? 

Utgångspunkten är att en person som har skapat ett verk har upphovsrätt till verket så fort verket är klart och här inkluderas även bildkonst som en logotyp (1 § URL). En logotyp kan nämligen ses som bildkonst då det inte finns några kvalitativa krav på vad bildkonst ska vara. Vidare ger det upphovsrättsliga skyddet upphovsmannen en exklusiv rätt att använda och att sprida sitt verk till allmänheten (2 § URL), men även en rätt att bli namngiven när någon annan använder ens verk (3 § URL). Det betyder att man alltid måste inhämta ett samtycke innan man använder någons verk, även en logotyp. 

Vad gäller när upphovsmannen är okänd? 

När upphovsmannen är okänd kan man dock inte inhämta ett samtycke. Ett sådant verk kallas för ett herrelöst verk och innebär att upphovsmannen antingen är okänd eller inte går att finna efter en noggrant dokumenterad utredning (16 b – c §§ URL). I dessa fall tillåter lagen användningen av herrelösa verk för vissa användare, så länge verken har offentliggjorts (8 § URL). Användarna som får använda herrelösa verk är bibliotek, utbildningsanstalter, museer, arkiv och institutioner för film- och ljudarvet (16 a § URL). Som du ser har ingen annan än ovan nämnda användare rätt att få använda herrelösa verk. Dessutom har ovan användare inte heller en rätt att få använda bildkonstverk så som en logotyp. 

Vilka andra inskränkningar finns i upphovsrätten?

Det finns dock flera inskränkningar i upphovsrätten som tillåter andra att få använda verk. Ett exempel är användningen av herrelösa verk endast för privat bruk (12 § URL). Det betyder att du inte får använda logotypen i en organisation som är en näringsverksamhet. 

Citaträtten är också en inskränkning i upphovsrätten (22 – 24 §§ URL), men denna inskränkning tillåter endast att man återger ett bildkonstverk i anslutning till något annat. En annan inskränkning är undervisningsområdet (18 § URL) som tillåter användningen av verk i undervisningen. Det finns också andra inskränkningar, men dessa är inte heller tillämpbara på din situation. 

Om du däremot känner till vem som har rättigheterna till logotypen som du vill använda kan du dock ingå ett licensavtal med organisationen och därigenom få lov att få använda logotypen, även om den är ett herrelöst verk (prop. 2013/14:206 s. 17). Det kan nog bli svårt att undersöka vem som äger rättigheterna till logotypen.

Vilka påföljder kan aktualiseras vid brott mot upphovsrätten? 

Du kan straffas om du uppsåtligen gör ett intrång i upphovsrätten, det vill säga kopierar och sprider bildverk utan samtycke (53 § URL). Du kan aldrig hävda att du inte kände till reglerna. Normalt får man böter, men vid allvarliga fall kan även fängelsestraff utdömas (NJA 2017 s. 446). Du kan även få betala skadestånd (54 § URL för bildverk). I praktiken lär det bli svårt att straffas när upphovsmannen är okänd. 

Avslutande ord och min rekommendation

Inledningsvis gäller att upphovsrättsligt skydd uppstår så fort en person har skapat ett verk och då får personen även en exklusiv rätt till verket. Det betyder att man alltid måste inhämta ett samtycke för att få använda verket. När upphovsmannen är okänd får i princip endast bibliotek, museer och dylikt sprida verket till andra, men dessa användare får inte sprida bildkonstverk som logotyper. Logotyper får dock användas för privat bruk, dock aldrig i en näringsverksamhet. Andra inskränkningar i upphovsrätten kan du inte använda, därför att inskränkningar reglerar andra situationer. Kan du hitta organisationen som har rättigheter till logotypen skulle du kunna ingå ett licensavtal. Om du däremot olovligen använder logotypen kan du i värsta fall bli straffad och skadeståndsskyldig. 

Min rekommendation är att du inte använder logotypen, därför att du inte kan inhämta ett samtycke att få använda den. Känner du dock till organisationen som har rätt att använda logotypen, så kan du ingå ett licensavtal med den. Annars skulle jag rekommendera att du antingen själv skapar en logotyp eller gör det genom ett företag. På så vis håller du ryggen fri mot eventuella skadeståndsanspråk. 

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”