Får man använda någon annans varumärke för att visa upp reklamprodukter?

2018-11-06 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej. Vi har ett ganska nystartat företag som säljer reklamprodukter. Är det tillåtet av oss att marknadsföra våra produkter med köpares företagslogotyper/namn på produkterna i marknadsföringssyfte samt på hemsidan ?
SVAR

Hej Fredrik!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag tolkar din fråga så är ni ett företag som producerar reklam åt andra företag. Ni vill sedan använda den reklamen på eran hemsida som exempel på reklam som ni har producerat. Det är främst två lagar som är av intresse för svaret på din fråga. Det rör sig om varumärkeslagen och firmalagen. Jag kommer att kort redogöra för det vad som är väsentligt i lagarna och sedan kommer jag försöka ge dig svar på din fråga. En kort sammanfattning av det jag sagt finns i slutet.

Vad säger firmalagen om användning av någon annans företagsnamn?

En firma är det namn som en företagare driver sin verksamhet under (1 §). För att en företagare ska få ensamrätt till sin firma (sitt namn) så krävs antingen att den har registrerats eller att firmanamnet har blivit tillräckligt förknippat med företagaren (2 §). Att ha ensamrätt innebär att man är skyddad mot att någon utan tillåtelse (3 §)

-Driver likadan verksamhet under samma namn. Ett exempel är att någon skulle öppna en möbelbutik under namnet IKEA. (Skydd mot dubbel identitet.)
-Använder samma namn eller ett namn som liknar namnet för att driva likadan eller liknande verksamhet förutsatt att det finns en risk för förväxling. Om det finns en risk att användningen av namnet får effekten att folk tror att det finns ett samband mellan de bägge företagen strider detta mot ensamrätten. (Skydd mot förväxlingsrisk.)
-Drar nytta av eller skadar ditt företagsnamn genom att använda namnet eller ett liknande namn. Detta förutsätter dock att företagsnamnet är ganska väl känt. (Skydd för kända varumärken)

Om det kan visas att innehavaren av ensamrätten inte lider skada så kan denne dock inte hindra att någon annan använder firmanamnet.

Vad säger varumärkeslagen om användning av någon annans varumärke?

Varumärkeslagen fungerar i stort sett på samma vis som firmalagen. Skillnaden är att en firma är ett namn. Ett varumärke kan istället vara allting som kan återges grafiskt (1 kap. 4 §). Ett varumärke kan bli skyddat genom registrering eller genom att det blivit tillräckligt känt (1 kap. 6-7 §). Det skydd man får genom att ha ensamrätt till sitt varumärke ser ut precis som det som firmalagen ger, se ovan. I varumärkeslagen sägs bland annat att användning av annans varumärke i reklam utgör sådan användning som kan innebära överträdelse av ensamrätten (1 kap. 10 §).

Får ni använda era köpares företagsloggor/namn genom att publicera er portfolio på eran hemsida?

Till att börja kan det konstateras att om ni har avtalat med era köpare om att ni ska få publicera den reklam ni producerar på er egen hemsida så gäller givetvis detta. Om ni inte har berört detta med era köpare blir frågan mer komplicerad. Det går tyvärr inte att ge några säkra förhandsbesked i den här typen av frågor. Jag kommer dock ändå att ge några korta resonemang för att försöka ge er en prognos.
För att någon ska kunna åberopa skydd mot dubbel identitet (se ovan) krävs att denne kan visa att hans varumärke lider skada av användningen genom att något av varumärkets funktioner skadas (har slagits fast av bland annat Högsta Domstolen, NJA 2014 s. 580.). Typiskt sett brukar det här skyddet åberopas för att komma åt piratkopiering och annan liknande verksamhet.

För att skyddet mot förväxlingsrisk ska komma i fråga krävs att en genomsnittlig konsument genom er användning riskerar att få den uppfattningen att det finns ett samband mellan ert företag och det skyddade varumärket. Så länge det tydligt framgår att ni är i reklambranschen och att det är därför andra företags varumärken finns på er hemsida borde detta inte vara någon större risk.

För att skyddet för kända varumärken ska komma i fråga krävs för det första att det aktuella varumärket har fått stor spridning på den marknaden det rör sig på. Sedan krävs dessutom att eran användning av det kan sägas skada eller snylta på det.

Sammanfattning och hur ni kan gå vidare

Ett företag har alltså ett visst skydd för sitt företagsnamn och/eller sitt varumärke. För att få använda deras namn/varumärke i sin egen reklam krävs alltså antingen deras tillåtelse eller att användningen inte strider mot firmalagen eller varumärkeslagen. Användningen av ett annat företags namn/varumärke i reklam är inget solklart fall som kan sägas tydligt falla innanför eller utanför lagens ramar. Min försiktiga bedömning är att så länge det tydligt framgår att eran användning av deras varumärke uteslutande syftar till att visa upp era reklamprodukter så är chanserna goda att det är i linje med lagen.

Om ni vill ha en mer utförlig bedömning av praktiserande jurister rekommenderar jag er att boka en tid med någon av våra jurister här på Lawline. Bokning kan ske på http://lawline.se/boka.

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (690)
2019-03-19 Får jag skriva om workshopövningar i min bok, trots att jag inte vet vem som har kommit på dem m.m.?
2019-03-18 Vad är det för skillnad på upphovsrätt och mönsterskydd för brukskonst?
2019-03-17 Avbilda fotografier av varumärken
2019-03-17 Varumärkesskydd

Alla besvarade frågor (66958)