Får man använda någon annans ritningar vid uppförandet av nya hus?

Vi byggde nyligen ett arkitektritat hus.Nu har vi hört på omvägar att vår byggare planerar att bygga ett identiskt hus i grannskapet

Har han laglig rätt att använda våra ritningar utan vårt medgivande?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Husritningar kan vara skyddade av upphovsrätt enligt upphovsrättslagen (förkortad URL). Ritningarna anses då vara litterära verk, och den som har skapat ritningarna (arkitekten eller eventuellt dennes arbetsgivare) är upphovsman (1 kap. 1 § URL).

Vad krävs för att få upphovsrätt till ritningar?

För att skyddas som ett litterärt verk krävs det att ritningarna visar på originalitet och självständighet. Det ska framför allt vara uteslutet att en identisk ritning skapas av någon annan, oberoende av era ritningar. Historiskt sett har dock kraven på originalitet och självständighet för just byggnadsritningar inte ställts så högt. Det räcker i princip att ritningarna har en "viss distans" från andra ritningar av liknande byggnader för att de ska anses vara självständiga i lagens mening (se rättsfallet NJA 1998 563).

Vad innebär upphovsrätten?

Upphovsrätten till ett verk innebär bland annat att upphovsmannen får en uteslutande rätt att framställa exemplar av verket (1 kap. 2 § första stycket URL). Angående ritningar så räknas dels kopiering av ritningarna, dels utövande av dem som "framställning av exemplar". Ingen får alltså kopiera och mångfaldiga ritningarna, eller uppföra ett hus identiskt med ritningarna utan upphovsmannens samtycke.

Litterära verk kan överlåtas, liksom upphovsrätten till dem

Om det ligger till så att ni har köpt eller genom gåva fått ritningarna av arkitekten, sägs det att ni har konsumerat rätten att sprida verket vidare (2 kap. 19 § URL). Denna spridningsrätt ger er i så fall rätt att överlåta era ritningar till någon annan, exempelvis byggaren, utan att inkräkta på upphovsmannens rättigheter. Spridningsrätten gäller dock bara de ritningsexemplar som ni fått av arkitekten. Att kopiera dessa ritningar, liksom att framställa ett hus utefter dem, räknas som exemplarframställning, vilket som sagt kräver upphovsmannens samtycke.

Även själva upphovsrätten till ett verk kan överlåtas. Det sker dock inte utan vidare bara för att man överlåter ett verk. En överlåtelse av upphovsrätt måste ske genom avtal (3 kap. 27 § URL). Då det inte framgår någon information om överlåtelse av vare sig ritningarna eller upphovsrätten till dem i din fråga, så kan jag tyvärr inte svara på hur det ligger till i ert fall.

Sammanfattning och vad du kan göra

Ritningarna är med stor sannolikhet skyddade av upphovsrätt. Då inget annat framgår av din fråga så antar jag att arkitekten (eller möjligen arkitektens arbetsgivare) innehar upphovsrätten till ritningarna. Ingen får utan upphovsmannens samtycke framställa exemplar av ritningarna, till exempel genom uppförande av ett hus enligt dem. Detta kan vara upphovsrättsbrott (7 kap. 53 § URL).

Jag skulle på grund av det jag nu sagt rekommendera att ni i första hand vänder er till arkitekten. Det ligger i hans/hennes intresse att få veta det ni har fått höra. Med stor sannolikhet kommer denne då på eget bevåg försöka stoppa byggaren från att uppföra huset i fråga. För vidare juridisk hjälp kan ni vända er till någon av våra jurister. Det går bra att boka en tid på https://lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,


Ludwig KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000