Får man använda annans bild i kommersiellt syfte?

2018-10-27 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej!Jag driver ett klädmärke ovh jag undrar vad som gäller kring att avbilda personer på en tröja för försäljning.Det jag hade tänkt att göra är att trycka en tshirt med en bild på en avlidna hiphip artist. Får man göra det utan konsekvenser?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag har förstått dig rätt efterfrågar du alltså om det är tillåtet att använda någon annans fotografi i kommersiellt syfte och således vad jag kommer utgå ifrån i det följande svaret.

Upphovsrättslagen

Den som tar en bild blir dess upphovsman (se 1 kap. 1 § femte punkten och 5 kap. 49 a § upphovsrättslagen (URL)). Upphovsmannen ges en ensamrätt till bland annat exemplar framställning oavsett om verket ändrats eller bearbetats (se 1 kap. 2 § respektive 5 kap. 49 a § URL). Att framställa exemplar är otillåtet oavsett med vilken metod det görs med (se 1 kap. 2 § andra stycket URL).

Om bilden som åsyftas är bearbetad kan den anses utgöra ett verk och då gäller normalt sett upphovsrätten under 70 år från dess att upphovsmannens död (se 4 kap. 43 § URL). Undantag kan föreligga om upphovsmannen inte är angiven och efter offentliggörande av verket inte gjort sig tillkänna varvid upphovsrätten gäller i 70 år från dess att verket offentliggjordes (se 4 kap. 44 § URL).

Om det i stället avser en obearbetat fotografisk bild löper upphovsrätten under 50 år från dess att bilden togs (se 5 kap. 49 a § URL).

Om bilden är tagen utomlands får lagen bestämmelser också tillämpas om landet ingår i ett samarbete som Sverige deltar i (se 8 kap. 62 § URL). Det gäller bland annat Bernkonventionen (se 2 § internationell upphovsrättsförordning). Bernkonventionen omfattar även fotografiska bilder (se 5 § internationell upphovsrättsförordning). Hur länge upphovsrätten vara regleras i upphovsmannens hemland (se 3 § internationell upphovsrättsförordning). Som lägst löper en skyddstid om 25 år gällande fotografiska bilder från dess att bilden togs (se artikel 4, fjärde punkten Bernkonventionen). Bernkonventionen omfattar 176 länder (se förteckning över anslutna länder).

Sammanfattning

Troligtvis omfattas den åsyftade bilden av upphovsrätt vilken medför en ensamrätt att framställa exemplar av bilden. Således behöver du först söka och medges upphovsmannens tillstånd innan du har rätt framställa exemplar av den. Brott mot upphovsrätten kan medföra bland annat böter eller skadestånd (se 7 kap. 53 § respektive 7 kap. 54 § URL).

Hoppas mitt svar varit behjälpligt och lycka till!

Med vänliga hälsningar

Henrik Österström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (765)
2019-10-14 Tillstånd till användande av upphovsrättsskyddat fotografi
2019-10-12 Vart kan jag vända mig för rådgivning inom Upphovsrättsområdet?
2019-10-01 Får man lov att göra varumärkesparodi på kända varumärken?
2019-09-26 Användning av immaterialrättsligt skyddade tyger

Alla besvarade frågor (73747)