FrågaOFFENTLIG RÄTTMigrationsrätt25/06/2022

Får man ansöka om uppehållstillstånd efter avslag?

Hej! Min flickvän har, med hjälp av mig som ombud, ansökt om uppehållstillstånd på grund av anknytning, i Sverige. Ansökan är avslagen på grund av att jag inte uppfyller kraven på ordnad bostad och försörjning. Min fråga är om vi kan göra en ny ansökan när jag har ordnad bostad och försörjning. Pengarna är egentligen inget problem utan det handlar om att jag fortfarande bor tillsammans med min familjehemsförälder och därmed inte har ett förstahandskontrakt. Är det bättre att göra en ny ansökan när jag har egen bostad istället för att överklaga beslutet? Eller går det inte att göra en ny ansökan i och med att vi redan gjort en och fått avslag?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Jag uppfattar det som att du undrar om man kan göra en ny ansökan till Migrationsverket gällande uppehållstillstånd, fastän man redan fått avslag en gång. Jag tolkar det även som att du vill veta vilket tillvägagångssätt som är det bästa - att skicka en ny ansökan eller att överklaga.

Uppehållstillstånd på grund av anknytning

Jag antar att din flickvän söker uppehållstillstånd med avsikt att ingå ett samboförhållande med dig (5 kap. 3 a § första punkten utlänningslagen). För att hon ska kunna få uppehållstillstånd på grund av anknytning krävs i så fall bland annat precis som du skriver att du uppfyller både försörjnings- och bostadskravet. Du behöver alltså kunna försörja dig själv och din flickvän, samt ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för er båda (5 kap. 3 b § utlänningslagen).

Överklagande av beslutet

Ett beslut om avvisning upphör att gälla fyra år efter det har vunnit laga kraft (12 kap. 22 § utlänningslagen). Med "laga kraft" menas att man då inte längre har möjlighet att överklaga beslutet, vilket oftast är tre veckor efter Migrationsverket meddelade beslutet. Det framgår inte av din fråga hur lång tid det har gått sedan ni fick avslag, men om det inte har gått tre veckor har ni fortfarande möjlighet att överklaga beslutet till migrationsdomstolen (14 kap. 3 § utlänningslagen). Värt att nämna är att ni inte har rätt att överklaga beslutet om ni har lämnat en nöjdförklaring, det vill säga sagt att ni godkänner beslutet. 

Ny ansökan

Att beslutet om avvisning upphör att gälla efter fyra år innebär dock inte att ni måste vänta fyra år innan ni gör en ny ansökan. Det finns alltså inget hinder att ansöka om uppehållstillstånd på nytt när du anser att du uppfyller försörjnings- och bostadskravet. Det finns inte heller en tidsgräns för när denna ansökan måste göras. Ansökan gör ni på Migrationsverkets hemsida

Sammanfattning

Om kriterierna jag nämnt ovan är uppfyllda, har ni möjlighet att både överklaga, såväl som att ansöka om uppehållstillstånd på nytt. Om ni vill försöka överklaga beslutet, kan ni läsa mer om hur ni går tillväga här. Eftersom du skriver att du för tillfället inte uppfyller bostadskravet, är chanserna dock små att din flickvän får uppehållstillstånd i nuläget på grund av anknytning. Men ni har som sagt möjlighet att ansöka på nytt när du uppfyller kraven. 

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Stort lycka till!

Med vänliga hälsningar,
Emelie SandénRådgivare