Får man anordna nakenbad på sin mark?

FRÅGA
Hej!Om man äger mark ute på landet som ligger vid en sjö, har man då rätt att tillåta nakenbad på denna strand? Jag förutsätter då att det bara är de som är på, eller alldeles invid, denna strand som kan se nakenheten. Likaså förutsätter jag att det är uppskyltat så att ingen kan missa att det är ett nakenbad.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I Sverige är nakenbad inte förbjudna. Man kan föreställa sig att någon invänder mot det genom att hävda att nakenbadare, eller, "naturister" uppvisar ett förargelseväckande beteende, men det är tveksamt i det exemplet du målat upp. Nedan kommer mina resonemang att ta sin utgångspunkt i ett straffrättsligt perspektiv, men ha i åtanke att det allemansrättsligt finns det inga hinder mot att anordna nakenbad på det sätt du beskrivit. Om du vill läsa mer om allemansrätten så kan jag varmt rekommendera denna skrivelse författad av Bertil Bengtsson, professor i civilrätt och tidigare justitieråd.

Om man resonerar kring bestämmelsen i 16 kap 16 § Brottsbalken om förargelseväckande beteende så är en förutsättning för straffansvar att beteendet (i detta fall bada naken) sker offentligt, dvs på exempelvis en allmän strand eller på en strand som ligger i nära anslutning till en annan välbesökt badstrand. Vad som är av vikt här är att detta beteende ska vara ägnat att väcka förargelse hos allmänheten - så om vi går tillbaka till ditt exempel där du målar upp en bild av en privatägd strand där människor samlas för att nakenbada i fred så verkar det inte föreligga några hinder för markägaren i fråga om att göra detta. Det förefaller mycket svårt utifrån de (förvisso tämligen förenklade) förutsättningar jag laborerat med att det skulle finnas grund i att hävda att detta handlande skulle konstituera förargelseväckande beteende - dels eftersom det inte uppfyller kraven på offentlighet, dels för att det inte är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten. Dessutom krävs troligen ett mycket utmanande beteende för att det ska bli fråga om straffansvar enligt bestämmelsen ovan (se sid. 66 i dokumentet jag länkat till ovan).

Naturligtvis så finns det saker som inverkar på bedömningen ovan. Spelas mycket hög musik så att grannar störs? Är stranden precis invid en högtrafikerad allmän badstrand? Spontant talat så verkar det inte finnas några problem med ditt scenario, men det viktigaste är att beakta de relevanta omständigheterna och fundera kring hur en person som inte vill se nakenbadare skulle resonera - att sätta upp en skylt som upplyser förbipasserande om att nakenbad förekommer på stranden är således ett bra sätt kommunicera med omgivningen och sänker sannolikheten för onödiga grannfejder. Din fråga besvaras alltså jakande, det är tillåtet att anordna nakenbad på sin mark, men detta bör göras med hänsyn till omgivningen.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig igen om du har fler funderingar eller om jag varit otydlig!

Vänligen,

Aram Shokor
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?