Får man ångra ett avtal efter att det fullbordats?

2021-03-21 i Avtal
FRÅGA
Hej. I okt -20 köpte vi en vuxen, renrasig hund av min sambos mamma. Hon hade frågat ett 10tal ggr och efter funderingar valde vi att genomföra köpet. Hon ville ha 10k vilket swishades till henne när vi hämtade hunden, dock skrevs inget köpekontrakt. Hon skickade in ägarbytet till jbv men inte till skk (att det inte ändrats till skk upptäckte vi idag) Nu efter 5 månader vill hon köpa tillbaka hunden pga att hon ångrar sig och saknar den, men vi är inte intresserade av att sälja. Vi har konversationer på sms på att vi endast skulle köpa om hon var helt säker på att hon ville sälja vilket hon skrev att hon var. Hon säger att hon kommer göra allt för att få tillbaka hunden. Har hon juridisk rätt att få/köpa tillbaka hunden iom hon fortfarande står som ägare på skk och att heller inget köpekontrakt skrevs vid köpet/hämtningen? Vi och barnen är helt knäckta över situationen.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga är avtalsrättslig och regleras i 1 § Avtalslagen. Enligt bestämmelsen är anbud och accept bindande för den som avger anbudet/accepten. I detta fall är anbudet den ifrågavarande hunden i utbyte mot 10 000 kronor, vilket enligt dina uppgifter har fullbordats varför det finns ett bindande och fullbordat avtal enligt anbud/accept-modellen.

Grundprincipen i svensk avtalsrätt är att avtal ska hållas (pacta sunt servanda) och det är därför svårt att föreställa sig, enligt de förutsättningar du angivit, att säljaren av hunden kan kräva att köpet ska återgå.

Det finns däremot utrymme för att ändra avtalet med stöd av 36 § Avtalslagen, men det förutsätter att det finns en oskälighet som behöver justeras, ett exempel kan vara att hunden i själva verket är värd 40 000 kronor och att er motpart inte vetat om detta - men även här så ska det mycket till innan man kan jämka avtalet (och det hade i ert fall troligen resulterat i att ni skulle behövt komplettera er prestation genom att betala lite mer till säljaren för att balansera era respektive intressen). Men eftersom du uttryckligen skriver att säljaren ångrar sig pga att hen saknar hunden så finns det ingen oskälighetsproblematik här, och huvudregeln om att avtal ska hållas står sig.

Att ni inte är registrerade ägare hos SKK saknar i sammanhanget betydelse eftersom en registrering på SKK inte konstituerar ett ägarbevis. Däremot kan registrering hos jordbruksverket ha betydelse i den mening att det ska framgå vem som har tillsyn över hunden, men detta är inte ett problem i ert fall, vilket framgår av de uppgifter du redogjort för.

Att det saknas skriftligt köpekontrakt är i normalfallet inte optimalt, men inte heller detta påverkar giltigheten i er affär. Även muntliga avtal är bindande även om de är svårare att bevisa när man väl behöver göra sin rätt gällande. Om det skulle bli tvist vid allmän domstol om detta så kan köpet framgå av vittnesutsagor, sms- och swishhistorik, utdrag ur konton etc. Man får helt enkelt, vid tvister, använda de bevismedel man har tillgång till när det saknas ett skriftligt köpekontrakt.

Sammanfattningsvis så verkar det (utifrån de omständigheter du givit mig) inte finnas någon grund för säljaren att kräva en återgång av avtalet - och hunden är sedan oktober förra året ingen annans än er.Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig till oss igen om du har fler funderingar eller om jag varit otydligt.

Aram Shokor
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1544)
2021-10-18 Försäljningserbjudanden på sociala medier
2021-10-18 Ångra villkorat köp i butik
2021-10-12 Vem står för fraktkostnaden
2021-10-11 Förklaringsmisstag - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (96421)