Får man äga flera bostadsrätter hos olika bostadsföreningar ?

2017-11-18 i Bostadsrätt
FRÅGA
HejFår man äga flera bostadsrätter hos olika bostadsföreningar ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga,

Det finns inte någon lag som reglerar hur många bostadsrätter som en person får äga.

Däremot finns det regleringar kring vem som kan bli medlem i en bostadsrättsförening och därmed äga en bostadsrätt. För att få äga en bostadsrätt måste föreningen godta dig som medlem, 2 kap 1 § Bostadsrättslagen. Avgörande för om du kan bli medlem och bostadsrättsinnehavare hos föreningen blir om du uppfyller de medlemsvillkor som uppställs i föreningens stadgar och att du i övrig kan anses vara en godtagbar medlem, 2 kap 1 och 3 §§ Bostadsrättslagen. Det kan exempelvis ställas ett krav på att du ska vara folkbokförd på den adress där du vill köpa bostadsrätten vilket skulle kunna hindra dig från att äga bostadsrätter hos olika föreningar.

Slutsatsen blir att det inte finns några lagregler som rent objektivt hindrar dig att äga bostadsrätter hos olika föreningar, men bostadsrättsföreningarna där du vill köpa bostadsrätter kan ställa upp medlemsvillkor som kan hindra dig från att äga bostadsrätt hos dem. Därför rekommenderar jag dig att ta kontakt med de föreningar där du vill köpa bostadsrätter och be att få se deras stadgar för att ta reda på om de har några medlemsvillkor som kan hindra dig från att äga en bostadsrätt hos dem.

Vänligen,

Simon Rydberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1255)
2021-11-29 Har bostadsrättsförening ansvar för snöskottning?
2021-11-26 Kan du få ersättning för skador som har orsakats i din bostadsrätt?
2021-11-22 Ingår gardinskenor vid köp av bostadsrätt?
2021-11-17 Lägenhet avviker från förhandsavtal - vilka rättigheter finns?

Alla besvarade frågor (97541)