Får målsäganden ta del av vittnesmål under förundersökning?

Har målsägande rätt att ta del av vittnesmål innan den anklagde är förhörd ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel är alla allmänna handlingar offentliga, vilket följer av offentlighetsprincipen och 2:1 TF. En målsäganden kan alltså lämna in en ansökan till Polismyndigheten om att få ut ett vittnesmål. Det finns dock vissa regler om sekretess som kan begränsa rätten att ta del av allmänna handlingar, vilket i praktiken betyder att de inte får lämnas ut till allmänheten.

När det gäller förundersökningar kan det under vissa förhållanden föreligga förundersökningssekretess. I sådana fall får förundersökningsmaterialet inte lämnas ut. Förundersökningssekretess föreligger exempelvis om det antas att ett utlämnande kan försvåra eller skada utredningsarbetet eller rättsprocessen. I vissa fall kan det råda förundersökningssekretess även efter det att åklagaren har beslutat att lägga ner förundersökningen, vilket alltså innebär att målsägandens rätt att ta del av förundersökningsmaterialet kan begränsas även då. Detta enligt 18:1 OSL.

Sekretess gäller dock inte mot den som är part i ärendet utan denne har som utgångspunkt rätt till insyn, vilket innebär att materialet kan få lämnas ut till denne även om det egentligen råder sekretess, se 10:3 OSL och 23:18 RB. Dessvärre är målsäganden inte part i målet under förundersökningsstadiet, vilket i sin tur betyder att denne inte heller har rätt till partsinsyn i förundersökningsmaterialet och kan få materialet utlämnat till sig på den grunden.

Målsäganden har alltså väldigt små möjligheter att få ut vittnesmål under en pågående förundersökning.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Erik OlshovRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo