Får makan till en av dödsbodelägarna fungera som boutredningsförättare?

FRÅGA
Får makan till en av dödsbodelägarna fungera som boutredningsförättare
SVAR

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.

Boutredningsman ska väljas så att boet blir utrett med den insikt som boet kräver, särskilt avseende ska fästas vid personer som föreslås av dom som är förmånstagare (19 kap 3 § Ärvdabalk). En delägare får utses till boutredningsman (19 kap 3 § 2 stycket Ärvdabalk). Det finns alltså inte jävsbestämmelser för boutredningsmän, och även en maka till en förmånstagare kan därför fungera som bodelningsförrättare. Om boutredningsmannen inte är lämplig eller det finns skäl för att skilja honom från uppdraget så kan någon av förmånstagarna invända att boutredningsmannen borde entledigas (19 kap 5 § 2 stycket Ärvdabalk).

Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Ebba Ekstrand
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll