får lärare ta elevers mobiler?

Hej! Nyligen har min skola fått en ny ordningsregel att man inte får ha mobiler under skoltid, utan att man måste lämna in dem till skolan och få tillbaka dem vid slutet av dagen. Vissa elever har börjat gömma sina mobiler i skåpen, och en av lärarna håller på att gå runt och rota ibland elevens skåp, jackor och väskor när eleven inte är där. Är det tillåtet för en lärare att rota runt bland en elevs saker utan tillstånd från eleven, och utan att eleven själv är där?

Lawline svarar

hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga

Det framgår inte av din fråga vilken skolform du syftar på. Jag kommer därför att utgå från att din fråga gäller lärare för högstadiet eller gymnasiet, vilket innebär att skollagen är tillämplig (skollagen (2010:800) (SkolL)).

Jag kommer först att gå igenom reglerna på området innan jag besvarar din fråga.

När får läraren ta en elevs mobil?

En lärare får enligt skollagen omhänderta störande föremål under lektionstid (5 kap. 22 § SkolL). Det innebär att läraren har rätt att omhänderta en mobil om den uppfattas som störande.

Däremot har läraren inte rätt att exempelvis kroppsvisitera eleven eller använda våld om eleven gör motstånd vid omhändertagandet (se 2 kap. 6 § regeringsformen). I sådana fall ska omhändertagandet avbrytas och istället kan lärare vidta andra disciplinära åtgärder, såsom att avvisa eleven från klassrummet.

Om en mobil blivit omhändertagen ska den som huvudregel lämnas tillbaka till eleven senast vid skoldagens slut (5 kap. 23 § första stycket SkolL

Din situation – Utgångspunkten är därmed att lärarna har rätt att ta mobilerna och hålla dem under hela skoldagen. Skolan har även rätt att stifta förordningar kring mobiltelefoner. Dock bör våld eller genomletande av skåp utan elevs samtycke anses vara på gränsen till tillåtet agerande. Om detta innebär uppbrytande av skåp eller liknande bör det anses vara förbjudet.

Hoppas att de var svar på din fråga!

Oscar RudénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo