Får lärare söka igenom väskor som ligger i ett elevskåp?

Hej!

Det finns flera frågor om lärare får söka igenom skåp och väskor.

Jag vet att det är olagligt att kroppsvisitera eller söka igenom väskor utan tillstånd, och att skolan för söka igenom skåp m.m. Men får lärare eller annan personal på skolan söka igenom en väska som ligger i ett skåp?

Jag menar, väskan är ju min fast den ligger i skolans skåp...

Jag frågade min lärare om man fick göra så och hon sa att man fick göra det, men jag tvivlar fortfarande om det är sant.

Tack så hemskt mycket!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Denna fråga är på flera sätt komplicerad eftersom det inte finns någon uttrycklig bestämmelse som reglerar detta. Däremot finns grundläggande rättigheter så som 2 kap 6 § regeringsformen (RF) som skolan måste förhålla sig till när de vidtar åtgärder som att söka igenom skåp och särskilt väskor som ligger i skåp.

Jag kommer att först redogöra för rättsläget och sedan ge min uppfattning på huruvida skolans förfarande är tillåtet eller inte.

Vad gäller rätten för skolan att öppna skåp har justitieombudsmannen (JO) vid flera tillfällen genomfört utredningar (se exempelvis JO:s beslut 2018-04-20 dnr 7914-2016) I dessa har frågan varit om skolan brutit mot 2 kap 6 § RF, dvs rätten att inte av det allmänna bli utsatt för en husrannsakan eller kroppsvisitation. Med det allmänna avses bland annat kommunala skolor, och med husrannsakan avses bland annat intrång i slutna förvaringsställen.

JO har i dessa beslut kommit fram till att med hänsyn till skåpens syfte och de villkor som eleverna fått låna skåpen kan de inte anses vara slutna förvaringsutrymmen. Jag gör ingen annan bedömning i ditt fall. Att enbart öppna skåpen är därför inte i strid med 2 kap 6 § RF.

Att däremot också öppna väskor som, till skillnad för skåpen, tillhör eleverna kan föranleda en annan bedömning eftersom det kan bryta mot rätten att inte bli kroppsvisiterad. I JO:s utredning 2004:05 sida 340 säger JO att med kroppsvisitation avses inte bara en undersökning av vad någon har på sig utan även föremål som någon bär med sig, t.ex. en väska. I och med detta drar jag slutsatsen att det inte finns lagstöd för att vidta de åtgärder som din lärare vidtog, även om du inte i stunden bar med dig väskan utan att den låg i skåpet.

Jag hoppas du uppskattar mitt svar!

Med vänliga hälsningar,

Jesper HorndahlRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”