FrågaOFFENTLIG RÄTTSkola och utbildning31/10/2021

​​Får lärare på skola försöka influera barn religiöst?

Min son (10 år) har modersmål i sin skola. Sista gång när han var på lektionen, då berättade lärare detaljerad till barn om sin trossamfund (mindre kyrka), som hon går till. Var den ligger i stan, vad de gör där, hur ofta de träffas, att det god fika etc. Hon frågade honom varför inte kommer han och hans föräldrar dit? Har hon verkligen rätt att påverka/ bjuda barn att komma till sin kyrka? Speciellt på modersmål lektion i klassrum?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar ifall en lärare under sina lektioner får försöka påverka sina elever religiöst genom olika uttalanden, inbjudningar, m.m.

Skolans verksamhet regleras huvudsakligen i skollagen. Vad gäller den allmänna utformningen av skolans verksamhet är det första kapitlet av intresse. I lagen betecknas den religiösa obundenheten med uttrycket att skolan ska vara "icke-konfessionell". Detta innebär att det inte får finnas några religiösa inslag annat än när det är kopplat till religionsundervisningen (1 kap. 6-7 § SkolL). Det faktum att din sons lärare under språklektioner talat och förespråkat om sitt trossamfund är inte acceptabelt. Jag föreslår att du, för att rätta till situationen, tar upp detta med läraren i fråga eller rektorn på skolan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Nicolina AbaasRådgivare
Hittade du inte det du sökte?