Får lärare omhänderta mobiler?

FRÅGA
Är det olagligt för lärare i skolan att ta elevers mobiler över dagen eller lektionen?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer anta att du syftar på högstadiet eller gymnasiet när du pratar om skolan, vilket innebär att skollagen är tillämplig (skollagen (2010:800) (SkolL)).

Enligt skollagen får lärare omhänderta störande föremål under lektionstid (5 kap. 22 § SkolL). Läraren får alltså ta en mobiltelefon från en elev om den stör undervisningen, vilket kan tänkas vara fallet om man använder mobilen och då tappar fokus från lektionen och kanske distraherar andra elever.

Om en mobil blivit omhändertagen ska den som huvudregel lämnas tillbaka till eleven senast vid skoldagens slut (5 kap. 23 § första stycket SkolL).

Som svar på din fråga är det alltså inte olagligt för lärare att ta elevers mobiler över dagen eller lektionen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia Granberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (254)
2020-01-24 Kränkande behandling och förtal av lärare
2020-01-22 Får en gymnasieskola alkoholtesta eleverna?
2020-01-22 Får lärare beslagta en mobiltelefon?
2019-12-30 Kan jag jobba på skola om jag har begått brott?

Alla besvarade frågor (77193)