FrågaOFFENTLIG RÄTTSkola och utbildning11/10/2020

Får lärare kroppsvisitera elever?

Hej!

Min son som går i 6:an kommer hem och berättar att två lärare tar ut honom ur klassrummet från en lektion. Säger till honom att skolan har fått in ett tips om att en elev bär ett vasst föremål i en sådan vätska som min son har. De säger till honom att han ska öppna väskan och visa innehållet. Det vill säga att de visiterar hans väska.

Min son blir nu oskyldigt anklagad för att han råkade ha en viss sorts väska. Han berättar att han i denna stund får ångest och blir rädd. Skolan kontaktar aldrig oss föräldrar.

Får lärare göra så här? Vad säger lagen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av regeringsformen (RF).

Vad gäller rent allmänt för kroppsvisitation?

Huvudregeln är att alla människor är gentemot det allmänna skyddad mot kroppsvisitation (RF 2 kap. 6 § första stycket). Skolor inom det offentliga skolväsendet omfattas av "det allmänna". Vidare innebär kroppsvisitation undersökning av en persons kläder eller väskor. Det finns dock situationer där det är tillåtet med kroppsvisitation men då måste det finnas föreskrivet i lag samt vara proportionerligt och nödvändigt (RF 2 kap. 20 § första stycket andra punkten, RF 2 kap. 21 §).

Får lärare kroppsvisitera elever?

Justitieombudsmannen (JO) har uttalat sig om en skolledning som kroppsvisiterade elever och kom då fram till att det inte finns någon lagreglering som ger skolledningen rätt att utföra kroppsvisitation på eleverna. Du kan läsa hela uttalandet här. Detta innebär att undantaget i RF 2 kap. 20 § inte är uppfylld eftersom det inte finns föreskrivet i lag om lärares möjlighet att kroppsvisitera elever. Svaret på din fråga är alltså att lärarna inte får kroppsvisitera din son på det sätt som gjordes.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal ErikssonRådgivare