Får Kronofogden utmäta skadestånd?

2020-01-31 i Utmätning
FRÅGA
Hej! Ska få skadestånd för hot och intrång. Men vill inte att kronofogden ska ta dessa pengar. Hur gör jag? Har nämligen skulder hos dem
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Får Kronofogden utmäta skadestånd?

Även om viss egendom uppfyller de allmänna kraven för att vara utmätningsbar, är det inte säkert att Kronofogden får utmäta alla sådan egendom. Viss egendom är nämligen undantagen från utmätning på grund av gäldenärens behov. Egendomens beskaffenhet eller särskilda föreskrifter kan också medföra att egendomen ska vara undantagen från utmätning. I 5 kap utsökningsbalken (här) finns sådan egendom som inte får utmätas. Skadestånd med anledning av personskada, frihetsberövande, falskt åtal, ärekränkning eller liknande får inte utmätas innan skadeståndet betalats ut. Efter utbetalningen av skadeståndet får det utmätas men med vissa begränsningar, se 5 kap 7 § utsökningsbalken (här).

Jag tolkar din fråga som att det inte framgår vilken typ av skada som gett dig rätt till skadestånd. Jag kan därför inte göra en bedömning om det är fråga om en sådan skada som undantas från utmätning. Jag antar dock att åtminstone en del av skadeståndet beror på personskada. Nedan kommer jag därför att gå igenom vad man kan göra för att undvika att Kronofogden utmäter skadestånd.

Hur undviker jag att Kronofogden utmäter skadestånd?

Av 5 kap 7 § andra stycket i utsökningsbalken (här) framgår att Kronofogden får utmäta skadeståndet om man inte har avskiljt det från sina andra ekonomiska tillgångar. Om man har skadeståndet blandat med andra pengar på ett konto går det inte att urskilja vilka pengar som hör till skadeståndet och vilka pengar som inte hör till skadeståndet. För att undvika att utmätning av skadeståndet sker bör man förvara skadeståndet på ett separat konto. När det gäller privatpersoner kan det dock vara så att utmätning av skadestånd som finns på samma konto som övriga tillgångar ändå kan vara otillåtet.

I praxis han man sagt att privatpersoner ofta endast har ett disponibelt konto och att det därför kan vara försvarbart att ha skadeståndet tillsammans med övriga tillgångar under en kortare tidsperiod, se RH 2009:57 (här). Man har sagt att det är tiden mellan utbetalningen av skadeståndet och utmätningen som spelar roll vid bedömningen av om skadeståndet sammanblandats med andra tillgångar. Om det exempelvis endast gått några dagar mellan utbetalningen och utmätningen, och om det inte varit mycket pengar som flyttats till och från kontot, kan man urskilja skadeståndet från övriga tillgångar trots att det ligger på samma konto. Om det däremot gått flera månader och det exempelvis inkommit flertalet löneutbetalningar på kontot anser man att skadeståndet sammanblandats.

Min rekommendation är att du separerar skadeståndet från övriga tillgångar genom att lägga över skadeståndet på ett annat konto. Detta bör ske så fort som möjligt från det att utbetalningen sker för att inte riskera att skadeståndet sammanblandas med övriga tillgångar, och på så vis blir utmätningsbart för Kronofogden.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (467)
2020-09-23 Vad gäller vid utmätning av bostad?
2020-09-21 Fråga om utmätning
2020-09-14 Skyddas min enskilda egendom från utmätning av Kronofogdemyndigheten?
2020-09-13 Kan KFM utmäta bostadsrätt om man gett bort hälften?

Alla besvarade frågor (84288)