Får Kronofogden utmäta mitt hus?

2020-10-26 i Utmätning
FRÅGA
Hej,Min systers man har utan hennes vetskap tagit lån under 4 års tid. Detta upptäcktes för 4 veckor sedan när kronofogden börjat utmäta hans lön, skulderna är stora strax över 1,5 miljoner. Min syster är väldigt sjuk och de har i nuläget enbart hans inkomst. De har inga större tillgångar förutom huset de bor i och det är väl det kronofogden nu kommer att ta. Vi är jätterädda för att kronofogden nu ska ta huset och 3 barn ska hamna på gatan. Frågan är kan kronofogden kasta ut familjen om inget annat boende finns?
SVAR

och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Kan huset utmätas?

Det finns vissa saker som undantas från utmätning. Bland annat får man behålla kläder och personliga saker, möbler som behövs i hushållet och hyresrätt eller bostadsrätt som utgör ens bostad (5 kap. 1 § utsökningsbalken (UB)). Hus utgör fast egendom, som inte är undantaget från utmätning.

Huset får utmätas om det framgår att det tillhör din systers man (4 kap. 24 § UB). Om hennes man är den som har lagfart till fastigheten kan huset utmätas om det inte framgår att den tillhör någon annan (återigen 4 kap. 24 § UB). Om din systers man äger hela eller en del av huset kan det utmätas.

Är utmätningen proportionerlig?

Även om huset inte är undantaget från utmätning, så ska utmätning bara ska om det är försvarligt (4 kap. 3 första stycket § UB). Kronofogden ska dessutom i första hand ta sådan egendom som täcker skulden med minsta olägenhet för gäldenären (den skuldsatte) (4 kap. 3 § andra stycket UB). Vid försvarlighetsbedömningen ska Kronofogden ta hänsyn till att rätten till sitt hem är en mänsklig rättighet enligt artikel 8 i Europakonventionen (NJA 2018 s. 9).

Jag uppfattar din fråga som att din systers man inte har några andra tillgångar som skulle kunna täcka hans skulder med mindre olägenhet för honom och hans familj. I så fall borde inte bedömningen enligt 4 kap. 3 § utsökningsbalken förhindra att huset blir utmätt.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Victor Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (539)
2021-06-18 Vad kan man göra för att undanta en gåva från utmätning?
2021-06-10 Skydda egendom från utmätning i ett gåvobrev
2021-06-08 Har folkbokföringsadress betydelse vid utmätning?
2021-06-08 Utmätning av lös egendom i samboförhållande

Alla besvarade frågor (93218)