Får Kronofogden utmäta min egendom för min väns skulder, om jag har egendomen hos vännen?

Hej! Jag har en vän hos kronofogden, de har vart och knackat dörr hemma hos hen senaste. Jag har bla däck, verktyg mm i hens garage. Kan kronofogden ta detta trots att det tillhör mig? Tänker på att det är ändå något som är i hens hem. Vi bor inte tillsammans, har bara inte plats att förvara detta hemma hos mig i dagsläget.

Lawline svarar

 Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

 Jag förstår det som att du vill veta om Kronofogden kan utmäta dina egendomar, som du förvarar hos din vän, att täcka dennes skulder.

Allmänt om utmätning

Regler om utmätning finns i utsökningsbalken (UB). Vid utmätning är det endast den skuldsattes egendom som ska utmätas, och egendom som den skuldsatte besitter (vilket betyder ungefär har i sin närvaro, har tillgång till) antas den skuldsatte äga (4 kap. 17 § UB samt 4 kap. 18 § 1 st. UB). Detta kallas besittningspresumtion, eller ägarpresumtion. Om egendom har utmätts med stöd av besittningspresumtionen, och tredje man påstår bättre rätt till egendomen, ska Kronofogden förelägga denna att inom en månad väcka talan mot skuldägaren och den skuldsatte (4 kap. 20 § UB). 

Bedömningen i ditt fall 

Kronofogden får alltså utmäta dina verktyg och dina däck för din väns skulder om dessa finns i hens besittning. I och med att verktygen finns i hens garage, är de i hens besittning. Kronofogden får därför utmäta dina verktyg, men om du påstår bättre rätt till egendomen efter att Kronofogden gjort detta har de en skyldighet att förelägga dig om att väcka talan, vilket du då måste göra inom en månad. Domstol kommer då behöva utreda vem verktygen tillhör.

Sammanfattning och rekommendation

Kronofogden kommer få utmäta egendomen du har hos din vän, men det betyder inte att sakerna är förlorade. Du kan dock behöva tvista om dem. Min rekommendation är att inte förvara egendomarna hos denna vän. 

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att skicka in en ny eller boka tid hos oss för rådgivning!

Med vänliga hälsningar, 

Erik von ZweigbergkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo