Får kronofogden utmäta en leasad bil?

2021-10-22 i Utmätning
FRÅGA
Har ett leasingbil som jag måste ha till jobbet eftersom det finns ej kollektivt just den tiden.. och utan bil så kommer jag förlora mitt jobb.. kan fogden räkna som resekostnad med bensin och leasingbil när det gäller utmätning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som om du undrar om kronofogden kan utmäta din leasade bil trots att du behöver den för att kunna åka till jobbet.

Reglerna om utmätning finns i utsökningsbalken (UB).

När får utmätning ske?
Utmätning får ske när det finns en exekutionstitel om betalningsskyldighet (4 kap. 1 § UB). En exekutionstitel kan exempelvis medges av en domstol som fastslår att en person är betalningsskyldig men denne inte kan eller vill betala (3 kap. UB).

Vad innebär utmätningen?
Genom utmätningen får kronofogdemyndigheten ta viss egendom i anspråk, det är all egendom som inte är undantagen från utmätning enligt lag (4 kap. 2 § UB). Utmätningen ska dock ske med egendom vars belopp som kan förväntas flyta in gör utmätningen försvarlig (4 kap. 3 § första stycket UB). Det innebär att utmätningen ska ske av egendom vars värde "räcker" för att täcka den fordran som utmätningen avser. Dessutom ska utmätningen ske av egendom som medför minst möjliga olägenhet för gäldenären (4 kap. 3 § andra stycket UB).

Vad får utmätas?
Egendom som gäldenären kan antas vara ägare till kan utmätas (4 kap 17 § UB). Gäldenären anses vara ägare om egendomen finns i dennes besittning (i dennes kontroll). I detta fall finns bilen i din besittning eftersom du leasar den. Dock gäller detta bara om det inte kan visas att bilen tillhör någon annan (4 kap. 18 § UB). I ditt fall kommer leasingavtalet visa att du inte är ägare till bilen, vilket innebär att kronofogden inte kan utmäta bilen eftersom den ägs av någon annan (leasinggivaren).

Hade bilen kunnat undantas från utmätningen av andra skäl?
Du skriver i din fråga att du undrar huruvida bilen kan undantas för att du använder den till att åka till jobbet. Utrustning eller andra saker som behövs för gäldenärens förvärvsverksamhet kan undantas från utmätning (5 kap. 1 § tredje punkten UB). Det är en bedömning som får göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Exempelvis finns ett rättsfall där en journalist som använde bilen i sitt arbete fick behålla en viss del av värdet som flöt in av försäljningen för att kunna köpa sig en billigare bil (NJA 1984 s. 824). Det är dock inte aktuellt i ditt fall eftersom bilen ändå inte kommer kunna utmätas eftersom du inte äger bilen.

Sammanfattning:
Den bilen du leasar kan inte utmätas eftersom du inte äger den. Kronofogden får bara utmäta egendom som du äger. Om du hade ägt bilen hade den eventuellt kunnat undantas från utmätning om den anses vara viktig för din möjlighet till att jobba.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Maja Kristiansson-Gran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?