Får Kronofogden utmäta egendom som inte tillhör mig?

Hej jag lånade en mc av en bekant och när kag hade den tog kronofogden den i beslag för att jag hade en liten skuld hos fogden. Kronofogden påstod att fordonet var mitt i juridisk mening bara för att jag framförde fordonet. Fogden sålde fordonet på auktion och ägaren till fordonet kräver nu mig på ekonomiska medel motsvarande värdet på fordonet. Min fråga är om fogden verkligen får göra på detta sött och viset i regler och lagar msn kan läsa om detta ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att din fråga rör vad Kronofogden har rätt att göra vid en utmätning, varför utsökningsbalken (UB) blir tillämplig lagstiftning. I utsökningsbalkens fjärde kapitel (se främst 4 kap. 17–23 § UB) kan man läsa om vilken egendom som kan bli föremål för utmätning.

Vilken egendom får Kronofogden utmäta?

Kronofogden får utmäta egendom som tillhör gäldenären, dvs. den betalningsskyldige. I utsökningsbalken ställs vissa presumtionsregler upp som innebär att gäldenären ska anses (presumeras) vara ägare till viss egendom. Ett exempel är att gäldenären anses vara ägare till lös egendom som han/hon har i sin besittning. Detta innebär att Kronofogden får ta denna egendom i beslag om det inte framgår att egendomen tillhör någon annan (4 kap. 18 § UB). För att bryta presumtionen krävs antingen att det framgår av utredningen att gäldenären inte är ägare, eller att någon annan styrker sin äganderätt. Om det finns omständigheter som talar för att egendomen tillhör någon annan, men dennes rätt inte kan anses bevisad, ska egendomen utmätas och Kronofogden ska förelägga denne att väcka talan i saken mot Kronofogden och gäldenären (4 kap. 20 § UB).

Av frågan framgår att du hade motorcykeln i din besittning. För att bryta presumtionen måste du antingen styrka att du endast lånar motorcykeln, alternativt måste ägaren styrka att han/hon äger den. För att ägaren ska styrka sin äganderätt måste det han/hon visa att han/hon har köpt eller fått motorcykeln, dels visa varför du har den i din besittning. Såväl skriftlig som muntlig bevisning kan åberopas, men det kan ibland vara betydligt svårt att styrka att gäldenären inte är ägare om det inte finns någon skriftlig dokumentation, exempelvis ett låneavtal.

Slutsats

Jag kan naturligtvis inte uttala mig om Kronofogden gjorde rätt i att ta motorcykeln i ditt fall eller inte, men enligt 4 kap. 18 § UB har alltså Kronofogden rätt att utmäta egendom som du har i din besittning, om varken du eller motorcykelns ägare lyckas bevisa att den tillhör honom/henne.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Jasmine AtieRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo