Får kronofogden utmäta arv?

2020-05-20 i Skuldsanering
FRÅGA
Hej mina föräldrar har avlidit och efterlämnar sig ett hus som arv. De skrev ett testamente vilket lyder:....Den egendom som bröstarvingar erhåller efter bådas död skall utgöra deras enskilda egendom i äktenskap respektive ej omfattas av bodelningsreglerna enligt lagen om sambors gemensamma hem. Motsvarande skall gälla avkastningen av egendomen och vad som träder i dess och avkastningens ställe omfattas av övertagande-rätt eller rådighetsinskränkningar enligt äktenskapsbalken respektive lagen om sambors gemensamma hem. Våra testamentstagare medges dock rätt att genom äktenskapsförord eller i förekommande fall genom avtal bestämma att egendomen, avkastningen därav och vad som träder i dess och avkastningens ställe, skall vara giftorättsgods respektive omfattas av bodelningsreglerna enligt lagen om sambors gemensamma hem....Jag har en pågående skuldsanering och undrar om kronofogden kan ta del av arvet?Tack på förhand!
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om utmätning hittas i utsökningsbalken och regler om skuldsanering i skuldsaneringslagen.

I mitt svar kommer jag först gå igenom vad som gäller när man har pågående skuldsanering och under den perioden får ett arv. Därefter redogöra översiktligt för vilken egendom som får utmätas vid skuldsanering, samt om den egendom man kommer att få ärva genom arv under tiden man har skuldsanering ingår i utmätningen.


Påverkar arvet skuldsaneringen?
Det framgår i din fråga att för närvarande har skuldsanering. När beslut om skuldsanering beviljas, upprättar man en återbetalningsplan (29 § skuldsaneringslagen). Skuldsaneringsplanen löper vanligtvis under fem år (34 § skuldsaneringslagen).

I vissa fall är det möjligt att ompröva ett beslut om skuldsanering och få återbetalningsplanen ändrad (48 § skuldsaneringslagen). En sådan omständighet föreligger när gäldenären fått en väsentligt bättre betalningsförmåga under skuldsaneringen. En gäldenär som genomgår en skuldsanering som fått en oväntad inkomst genom tex. ett arv riskerar att få villkoren för skuldsaneringen ändrad. Ändringen kan innebära att avbetalningarna ökas eller förlängs eller att skuldsaneringen helt upphävs.

Skulle Kronofogdemyndigheten göra bedömningen att arvet från dina föräldrar innebär att dina ekonomiska förhållanden avsevärt förbättras, kan det alltså leda till att man kommer ompröva ditt tidigare beslut om skuldsanering. (48 § p.7 skuldsaneringslagen).


Vilken egendom får Kronofogdemyndigheten utmäta?
Kronofogdemyndigheten har rätt att utmäta all egendom som tillhör den som är betalningsskyldig och sådan egendom som kan förväntas inbringa pengar för att betala av skulder (4 kap. 3 § utsökningsbalken). Rätten att utmäta gäller även sådan egendom som den skuldsatte genom framtida arv kommer att ärva, förutsatt att arvskiftet sker under tiden man har pågående skuldsanering (4 kap. 2 § utsökningsbalken).

Kronofogdemyndigheten får däremot inte utmäta egendom som det enligt lag är undantaget. Som exempel på sådan egendom kan nämnas: egendom som genom föreskrift vid gåva eller testamente inte får överlåtas. Vilket innebär att egendomen inte får bli föremål för utmätning (5 kap. 5 § utsökningsbalken). I testamentet har dina föräldrar gjort egendomen till enskild egendom vilket innebär att den inte ska ingå i en framtida bodelning. I din fråga framgår dock inte om dina föräldrar även skrivit in ett överlåtelseförbud i testamentet. Ett överlåtelseförbud innebär att fastigheten inte får säljas, skänkas eller bytas bort.


Sammanfattning
Arvet kan innebära att beslutet om skuldsanering omprövas (förutsatt att dina ekonomiska förhållanden avsevärt förbättras).

Om det framgår i testamentet genom särskild föreskrift att egendomen inte får överlåtas så får inte egendomen bli föremål för utmätning. Bestämmelsen gäller även om man har pågående skuldsanering. Om en sådan föreskrift saknas kan arvet utmätas. I din fråga framgår endast att dina föräldrar gjort fastigheten till enskild egendom vilket inte är detsamma som ett överlåtelseförbud.

Om du känner att du behöver vidare hjälp med din frågeställning skulle jag råda dig ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig i ärendet och andra eventuella frågor. Du kan boka tid direkt här: https://lawline.se/boka


Hoppas du fått svar på din fråga!

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (188)
2021-07-31 Vad händer om man missar att betala en månad vid skuldsanering?
2021-07-30 Utmätning av arv under pågående skuldsanering
2021-07-26 Vad händer om man missar betala skuldsaneringen en månad?
2021-07-24 Kan ett arv påverka beslut om skuldsanering?

Alla besvarade frågor (94568)