Får kronofogden utmäta annan än gäldenärens egendom?

2020-03-31 i Utmätning
FRÅGA
Får kronofogden utmäta min sons epatraktor (sonen är registrerad ägare 16 år), pappan har skulder och vi har gemensam vårdnad men är separerade sen 10 år tillbaka?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om utmätning finns i utsökningsbalken (UB).

En epatraktor utgör lös egendom som kan utmätas om det framgår att den tillhör gäldenären enligt 4 kap. 17 § UB.

Egendom som finns i gäldenärens besittning förutsätts tillhöra gäldenären enligt 4 kap. 18 § UB. Detta är en presumtionsregel som kommer innebära att om epatraktorn ex. står hemma hos gäldenären så anses den tillhöra honom. Presumtionen bryts om det framgår att den tillhör någon annan.

Finns egendomen inte i gäldenärens besittning föreligger ingen presumtion om att den tillhör honom. I sådana fall har kronofogden full bevisbörda att styrka att den tillhör gäldenären.

Egendom som tillhör någon annan än gäldenären kan inte utmätas. I ert fall torde det heller inte vara några problem med att visa att epatraktorn tillhör sonen och inte pappan i det fall kronofogden skulle försöka utmäta den.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Med vänlig hälsning,
Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (484)
2020-11-27 Kronofogdes utmätningsbefogenhet.
2020-11-22 Kan Kronofogdemyndigheten utmäta lön från vissa anställningsformer?
2020-11-22 Utmätning av lön
2020-11-14 Kan Kronofogden mäta ut makans eller barnens besparingar vid makens obestånd?

Alla besvarade frågor (86531)