Får kronofogden sälja ett hus jag deläger?

FRÅGA
Har Kronofogden rätt att utmäta fastighet om en annan person som inte har någonting med min skuld att göra äger 60% av fastigheten och jag äger alltså 40%?Har kronofogden rätt att sälja fastighet genom exekutiv auktion när jag inte äger hela fastigheten utan bara 40%?
SVAR

Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga finns i utsökningsbalken (UB).

Inledningsvis ska sägas att utmätning i första hand ska ske av egendom som medför minst olägenhet för dig (4 kap. 3 § andra stycket UB). Om det är möjligt borde det ofta finnas annan egendom än en fastighet, som medför mindre besvär. Fastigheter får dock utmätas, då det inte görs något undantag för dem (5 kap. 1 § UB).

När en fastighet samägs med andra kan den utmätas, om sökanden, den skuldsatte, eller du yrkar på det (8 kap. 8 § UB). I så fall ska du få chansen att yttra dig kring det.

Sammanfattningsvis har kronofogden rätt att sälja din fastighet exekutivt, trots att det bara är den andra delägarens skuld som mäts ut.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Victor Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Exekutiv försäljning (47)
2021-06-01 Får kronofogden sälja ett hus jag deläger?
2021-03-31 Hur gör man en sakägarförteckning?
2021-03-21 Arrendators skydd i samband med exekutiv försäljning
2020-11-24 Vem svarar för pantbrev efter försäljning av fastighet vid exekutiv autkion?

Alla besvarade frågor (93145)