Får kronofogden sälja ett hus jag deläger?

Har Kronofogden rätt att utmäta fastighet om en annan person som inte har någonting med min skuld att göra äger 60% av fastigheten och jag äger alltså 40%?

Har kronofogden rätt att sälja fastighet genom exekutiv auktion när jag inte äger hela fastigheten utan bara 40%?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga finns i utsökningsbalken (UB).

Inledningsvis ska sägas att utmätning i första hand ska ske av egendom som medför minst olägenhet för dig (4 kap. 3 § andra stycket UB). Om det är möjligt borde det ofta finnas annan egendom än en fastighet, som medför mindre besvär. Fastigheter får dock utmätas, då det inte görs något undantag för dem (5 kap. 1 § UB).

När en fastighet samägs med andra kan den utmätas, om sökanden, den skuldsatte, eller du yrkar på det (8 kap. 8 § UB). I så fall ska du få chansen att yttra dig kring det.

Sammanfattningsvis har kronofogden rätt att sälja din fastighet exekutivt, trots att det bara är den andra delägarens skuld som mäts ut.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Victor NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Exekutiv försäljning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo