Får Kronofogden sälja egendom när tredje man påstår sig ha bättre rätt?

2019-06-07 i Utmätning
FRÅGA
Hej!Har ett problem gällande en motorcyckel som tagits i utmätning av Kronofogden.Utmätningen överklagades omedelbart och överklagandet bekräftades skriftligen, men under pågående överklagan så valde kronofogden att sälja den innan överklagan är fullgjord och klar med.Får dom göra detta?Har även en familjemedlem som varit med om något liknande då dom tog hennen fordon men sade till henne att om hon överklagade det inom tidsramen för överklagande så får dom EJ sälja objektet under pågående överklagan, stämmer detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga handlar om utmätning och regleras främst i utsökningsbalken (UB).

Vilken egendom kan utmätas?

Egendom som tillhör gäldenären eller som ska anses tillhöra gäldenären får utmätas (4 kap. 17 § UB). Den anses tillhöra gäldenären om den finns i dennes besittning (4 kap. 18 § UB).

Vad händer om någon påstår sig ha bättre rätt till egendomen?

Om det inte är klargjort att egendomen kan utmätas enligt ovannämnda bestämmelser men det ändå är sannolikt att egendomen tillhör gäldenären får egendomen utmätas med förbehåll för tredje mans rätt (4 kap. 22 § UB). Som regel borde realisation inte ske förrän ägarförhållandena är klargjorda (prop 1980/81:8 s. 446).

Sammanfattning

Propositionen ger uttryck för att bestämmelsen i 4 kap. 22 § UB ska tolkas så att ägarförhållandena klargjorts innan realisation sker. Det står dock att "det bör som regel" vilket kan tolkas som det finns vissa fall där realisation kan ske innan ägarförhållandena klargjorts.

Hoppas detta var till hjälp för dig.

Har du fler funderingar kan du kontakta vår juristbyrå. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08 533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00.

Linn Lindelöf
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (405)
2019-11-28 Kan man som bosatt i Sverige undkomma kronofogden genom att jobba utomlands?
2019-11-21 Utmätning av bil som tillhör tredje man
2019-11-12 Kan KFM utmäta min bil för min pojkväns skulder om bilen står parkerad hos honom?
2019-10-27 Kan fruns besparingar utmätas för mannens skulder?

Alla besvarade frågor (75315)