Får kommunen tvinga fastighetsägare att ordna med snöröjning på trottoar framför fastigheten?

Hej,

Min kommun har ålagt sina kommuninvånare att skotta trottoarna som angränsar till våra tomter. Får kommunen verkligen göra så? Det är alltså kommunens mark vi ska skotta.


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Fastighetsägare är enligt 2-3 § gaturenhållningslagen (1998:814) skyldig att hålla med gaturenhållning och snöröjning, på de områden som i detaljplanen är kvartersmark och i de fall underlåtenhet av åtgärder skulle leda till olägenheter för människors hälsa, trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet. Enligt 3 kap. 8 § ordningslagen (1993:1617) får kommunen meddela lokala förskrifter avseende snöröjning. Det bör även ligga i fastighetsägares intresse, att i de fall trottoar har blivit isig och den inte sandas, eller det snöat på trottoar, kan fastighetsägare bli skadeståndsansvarig om denne har varit försumlig. Personskada som uppstått på grund av fastighetsägares oaktsamhet ska enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) (här)ersättas av den som har orsakat skadan. Genom att kontakta Lantmäteriet kan du dock ta reda på om trottoaren utanför er fastighet är kvartersmark.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo