Får kommunen ge stöd åt EU-migranter?

FRÅGA
En kommun skall ju ägna sig åt "angelägenheter av allmänt intresse och som har anknytning till dess medlemmar" - får de verkligen stötta migranter tex tiggare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du säger finns det begränsningar i vad en kommun får ägna sig åt. Det ligger i kommunernas allmänna kompetens att ta hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar och som inte ska handhas av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan (se KomL 2:1).

Jag är osäker på exakt vad du menar med att ”stötta migranter/tiggare”, men som jag ser det finns det i huvudsak två sätt för kommunen att ge stöd till dessa migranter. Det första alternativet är att ge stöd enligt socialtjänstlagen, det andra är att stödja ideella organisationers insatser för utsatta EU-medborgare.

Eftersom rätten till bistånd regleras i socialtjänstlagen aktualiseras inte kommunallagens kompetensbestämmelser. Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Det spelar således ingen roll om personen i fråga är kommunmedlem eller inte. Däremot finns det begränsningar i vilken typ av stöd en icke-ekonomiskt aktiv EU-migrant kan få. Utgångspunkten är att de endast har rätt till akut bistånd.

Kommunernas möjlighet att ge stöd till ideella organisationer är tillåtet i den mån det anses ligga inom den allmänna kompetensen. Här måste man främst fråga sig om det är av allmänt intresse och har anknytning till kommunen eller dess medlemmar. Generellt kan man säga att bidrag till ideella organisationer med verksamhet i kommunen ligger inom den allmänna kompetensen, även om det kan finnas undantag.

Som svar på din fråga om kommunen får stötta migranter beror det alltså på vilken typ av stöd som ges. Stödet måste inte ha direkt anknytning till kommunens medlemmar, den avgörande faktorn är om intresset är knutet till kommunen.

Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Anna Runelöv
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (900)
2021-07-31 Vad säger lagen om piskor?
2021-07-30 Överklagan av Parkeringsavgift
2021-07-30 Kan jag behålla upphittad katt även om ägaren gör sig känd?
2021-07-17 Godkännande av läkemedel i EU

Alla besvarade frågor (94458)