Får jag i Sverige vara påverkad av cannabis jag rökt i Amsterdam?

2017-09-08 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej!Jag har alltid undrat om man röker Cannabis i t.ex Amsterdam eller annan plats där det är tillåtet och sen kommer tillbaka till Sverige. Kan man bli dömd eller liknande om man bara har det i blodet? Annan fråga är vad straffet är för någon som brukat cannabis i Sverige och bara har det i blodet? Är det någon skillnad?
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

I svensk straffrätt är det brottsligt att bruka narkotika (vilken cannabis klassas som), men inte att vara påverkad av det, 1 § 6 p Narkotikastrafflagen. Om du begår en brottslig gärning i ett land där gärningen betraktas som laglig kan du inte dömas till ansvar enligt svensk lag, se 2 kap. 2 § andra stycket Brottsbalken. Det krävs alltså att gärningen ska vara kriminaliserad inte bara i Sverige utan även i det land där den begås (Holland i ditt fall) för att svensk domstol ska vara behörig att döma dig till olovligt brukande av narkotika.

Har du intagit cannabis i kroppen i Holland och har det kvar i blodet i Sverige kan du inte dömas till ansvar.

Att enbart röka cannabis är ett mindre allvarligt narkotikabrott och brukar rubriceras som ringa narkotikabrott. Straffet för det brottet är böter eller högst sex månaders fängelse, se 2 § Narkotikastrafflagen. För att bli dömd för brottet måste brukandet ha skett med avsikt, se 1 § Narkotikastrafflagen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jakob Axelsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (556)
2021-11-22 Vilken påföljd får man för innehav av 15 gram cannabis?
2021-11-17 Är spice olagligt?
2021-10-31 Hur länge finns THC kvar i blodet efter konsumtion av cannabis?
2021-10-28 Straffvärde vid innehav av 5 gram kokain

Alla besvarade frågor (97361)