Får jag välja vilken domstol jag vill stämma någon i?

Hej! Min fråga är: har jag rätt att stämma i en annan kommun och finns det en lag som anger detta? Jag tappade, t. e. förtroendet för tingsrätten, som jurist och jag vill inte att mina mål ska prövas där. Tack på förhand om ni kan svara. 

Lawline svarar


Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Mot bakgrund av vad du uppgett tolkar jag sin fråga som att du vill väcka ett tvistemål (mål mellan enskilda parter). Frågan om vilken tingsrätt du ska väcka din talan vid regleras i rättegångsbalken (RB). Laga domstol i tvistemål är den rätten som finns på den ort där svaranden har sin hemvist. Detta innebär att du om du stämmer en privatperson ska vända dig till den tingsrätt som finns på den personens hemort. Om du stämmer ett bolag, förening, stiftelse, samfund eller annan liknande inrättning ska du vända dig till den ort där styrelsen har sitt säte (eller där förvaltningen förs om säte för styrelsen inte är bestämt). Tillämpligt lagrum för denna fråga är RB 10 kap. 1 § 3 st.

Detta innebär att du inte får välja fritt vilken domstol du ska vända dig till. Om du skulle vara missnöjd med ett utfall kan du emellertid alltid prova att överklaga domen. Då skulle ditt fall prövas igen av hovrätten, vilken ofta är på annan ort än tingsrätten (det är oavsett en annan domstol).

Hoppas du fick svar på din fråga, om inte är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Alexander VallgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo