Får jag utge en film där andras företags loggor är synliga?

Hej,

Vi är ett mediaföretag som håller på att göra en film som ska delas på sociala medier. Vi undrar därför om vi har rättigheter att använda andras loggor i denna video.

Vi kommer inte skriva att vi samarbetar eller stödjer dessa företag på något sätt utan de kommer endast vara med i bakgrunden.

Hur ser lagen ut kring detta?

Allt gott,

Nina

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att ni vill göra en film där andra varumärken kommer vara synliga och undrar om det är lagligt. Denna fråga aktualiserar varumärkeslagen (VML).

Vad är ett varumärke och vem får använda ett varumärke?

Ett varumärke är ett tecken som förknippas med varumärket, det kan vara allt ifrån en logga (som ni vill använda), en färg eller en figur (1 kap. 4 § VML). Ett varumärke kan skyddas om de registreras eller inarbetas vilket ger innehavaren av varumärket en ensamrätt. Ensamrätten innebär att andra i sin näringsverksamhet inte får använda varumärket utan innehavarens tillstånd (1 kap. 10 § VML). Detta innebär att det som avgör om ni får använda loggorna eller inte är om ni ger ut filmen inom ramen för en näringsverksamhet. Nu vet jag inte vad för typ av film ni har tänkt framställa, är det så att det är en reklamfilm så är detta inte tillåtet (1 kap. 10 § VML och 5 § marknadsföringslagen då det skulle räknas som renommésnyltning).

Näringsverksamhet?

Den huvudsakliga frågan är således om ni utger filmen inom ramen för en näringsverksamhet eller inte. Med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt (13 kap. 1 § inkomstskattelag). Med förvärvsverksamhet menas en verksamhet som ger någon form av ekonomiskt utbyte - det ska alltså finnas ett vinstsyfte. Som regel sägs att om en verksamhet genererar större intäkter än kostnader så förutsätts att ett vinstsyfte föreligger.

Sammanfattningsvis är det tillåtet att utge filmen om ni inte betraktas som en näringsverksamhet. Eftersom att du skriver att ni är ett mediaföretag skulle jag gissa på att så är fallet. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny eller så kan du ta kontakt med våra duktiga jurister här om du skulle vilja ha mer ingående, juridisk hjälp.

Med vänlig hälsning,

Sandra BargabrielRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000