Får jag tillgängliggöra varumärken för allmänheten på min hemsida?

Hej,

Jag planerar att skapa en webbsida som visar bilder av kända varumärken (t ex McDonalds eller Coca Cola). Webbsidans användare kan ladda upp bilder som de själva har skapat, föreställande kända varumärken.

Det kommer inte ske någon försäljning via webbsidan.

Kan det inkräkta på varumärkesskydd att återge varumärken på detta sätt?

Jag bedriver inte själv någon näringsverksamhet som kan sägas konkurrera med någon av de varumärken som avbildas.

Spelar det någon roll om varumärkena framställs i negativ eller positiv dager? Det vill säga, finns det någon lagstiftning som liknar förtal som är tillämpbar på varumärken?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Regler om varumärken hittar du i varumärkeslagen (VmL), se https://lagen.nu/2010:1877 men även upphovsrättslagen (URL) kan vara tillämplig, se https://lagen.nu/1960:729.

Skyddet varumärkeslagen omfattar endast användning av ett varumärke som igenkänningstecken för varor eller tjänster i näringsverksamhet (VmL 1 kap 1 och 10 §§). Att bara tillgängliggöra ett varumärke för allmänheten är alltså inte ett brott mot varumärkeslagen.

Reglerna om förtal omfattar inte företag men marknadsföringslagen kan ibland vara tillämplig. Det gäller framförallt uttalandet mellan konkurrenter och är därför inte aktuellt i ditt fall. Du kan läsa mer om det här http://lawline.se/answers/13063.

Det som däremot kan vara problematiskt är upphovsrätt. De flesta loggor är upphovsrättsskyddade och att ha en hemsida där personer kan tillgängliggöra upphovsrättsskyddat material för allmänheten utan tillstånd från rättighetsinnehavarna kan anses vara medhjälp till upphovsrättsbrott (URL 2§).

Om du lanserar webbsidan riskerar du alltså att hållas ansvarig för medhjälp till upphovsrättsintrång. Vad man dock alltid får göra utan rättighetsinnehavarnas tillstånd är att göra parodier. Om din hemsida syftar till att periodisera kända varumärken och företagen bakom dessa så är det alltså möjligt att genomföra.

Problemet kommer att ligga i hur du ska kunna reglera det material som tillgängliggörs på sidan eller åtminstone hålla dig själv fri från ansvar. Detta är en fråga som du bör reglera i användarvillkoren till hemsidan genom att bland annat tydligt skriva ut att hemsidan endast är till för parodier och att all uppladdning som kränker någons rättigheter är förbjuden. Därutöver bör du också skriva ut att du har rätt att ta bort alla inlägg som du anser att de strider mot villkoren. Det bör också finnas en funktion på hemsidan där rättighetsinnehavare enkelt kan anmäla upphovsrättsbrott. Det här innebär visserligen inte att du är helt skyddad från att drabbas av anspråk från rättighetsinnehavare men det minskar storleken på risken samt eventuella skadestånd.

Om du vill ha hjälp med att skriva användarvillkoren till din hemsida eller vill ha mer rådgivning så är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se eller på telefon 08-533 300 04.

Jag hoppas svaret var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Pierre OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000