FrågaSTRAFFRÄTTStöld och rån m.m., 8 kap BrB31/05/2019

Får jag ta tillbaka stulen egendom om jag hittar den på någons fastighet?

Har hittat min egendom värd över 500k och är stulen på annans fastighet och undrar om jag kan ta tillbaka den

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom frågan rör en brottslig gärning aktualiseras reglerna i Brottsbalken, BrB (här). Huvudregeln är att du inte får ta tillbaka egendom som stulits från dig eftersom det skulle utgöra självtäkt enligt 8 kap 9 § BrB (här). En person som är ägare till en sak får alltså inte återta saken på egen hand utan måste kontakta polis, kronofogdemyndighet eller annan myndighet. Det finns dock ett undantag till huvudregeln som innebär att man får återta egendom om det sker i samband med att man får egendomen stulen. Detta framgår av brottsbalkens promulgationslags (BrP) 14 § och 16 § p. 6. som säger att man får återta stulen sak "å färsk gärning". Med färsk gärning menas att återtagande ska ske på brottsplatsen, under ett kontinuerligt förföljande därifrån eller innan någon längre tid förflutit efter stölden.

Jag vet inte när stölden inträffade men det låter på din fråga som att du har letat efter egendomen sedan den blev stulen och har nu hittat den på någons fastighet, vilket innebär att du inte har rätt att ta tillbaka den eftersom återtagande då inte skulle ske i nära anslutning till själva tagandet. Jag rekommenderar dig därför att ringa till polisen som får ta tillbaka egendomen.

Vänligen,

Sofia EdvardssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?