Får jag ta över min farfars hyresrätt om vi är samboende?

2021-08-10 i Hyresrätt
FRÅGA
HejMin farfar har stått i kö till en hyresrätt (Skb) i cirka 36-40 år. Det innebär att han med rätt så stor sannolikhet kommer att kunna hyra en ledig lägenhet. Får jag som ung student flytta in där fastän att min farfar står på hyreskontraktet? Jag har läst i en annan fråga att jag kan överta hyreskontraktet efter cirka 3 år.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hyreslagen

Du och din farfar omfattas av 12 kap jordabalken, även kallad hyreslagen, eftersom ni hyr en bostad med hyresrätt.

Om din farfar får en lägenhet kan du flytta in hos honom. Ni är då samboende.

Överlåtelse av hyreskontrakt

Grundregeln för hyresrätter är att de inte fritt går att överlåta utan hyresvärdens medgivande, se 12 kap 32 § jordabalken. Det finns dock undantag för den regeln, som omfattar närstående med samboende, se 12 kap 34 § jordabalken. För att du ska kunna räknas som samboende måste ni ha bott tillsammans stadigvarande i tre år. Praxis har dock godkänt betydligt kortare tid. Det viktiga är det finns en avsikt att ni ska bo tillsammans under en längre tid. Detta gäller även om din farfar skulle avlida.

Som närstående räknas makar, sambos, barn eller annan närstående släkting. I ditt fall borde det vara fullt möjligt att ta över lägenheten eftersom ni är närstående och bor tillsammans.

Beslutet om överlåtelse fattas av hyresnämnden. De godkänner det om inte hyresvärden har synnerliga skäl som motsäger en överlåtelse.

Sammanfattning

Om du som närstående till din farfar bor tillsammans med honom stadigvarande med avsikt att göra det under en längre tid, finns det möjlighet att överlåta hyreskontraktet till dig. Beslutet fattas av hyresnämnden. Hyresvärden ska godkänna överlåtelsen om inte synnerliga skäl föreligger. Om du får problem med överlåtelsen, är du välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänligen,

Björn Lotoft
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2082)
2021-10-24 Störande granne
2021-10-24 När är en varning om vräkning giltig?
2021-10-22 Är hyresgäst skyldig att underrätta hyresvärden om mögelskada?
2021-10-21 Vad har hyresvärden för skyldigheter gällande reparationer?

Alla besvarade frågor (96515)