FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott25/05/2021

Får jag ta med kniv när jag åker kollektiv?

hej jag tänker åka och campa med klassen(gymnasie-elever), vill gärna ha med min täljkniv. Problemet är att vi behöver ta oss till skolan innan vi kommer kunna åka i bilen. Är det då olagligt, enligt knivlagen, att få ta med den eller är det en befogat anledning till att ta med. Jag bor dessutom utanför stan och behöver därmed ta bussen in till stan. Är detta också ett undantag då jag har en anledning till att ta med?

Tack för hjälpen

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga, undrar du om du kan åka kommunalt med en täljkniv som du senare ska använda för att campa.

Knivlagen

Lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (knivlagen) syftar till att begränsa förekomsten på allmän plats och andra tillhyggen som kan användas vid våldsbrott. Huvudregeln enligt 1 § i lagen är att knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa inte får innehas på allmän plats.

Påföljden för brott mot knivlagen är fängelse i högst sex månader eller böter men det utdöms inget ansvar för ringa fall. Om ett brott mot knivlagen bedöms som grovt så blir straffet högst ett års fängelse. För att man ska åläggas ansvar för brott mot knivlagen så krävs antingen oaktsamhet eller uppsåt.

Undantagen
Det finns emellertid två undantag till huvudregeln. Det första undantaget tar sikte på om föremålet ingår i utrustningen för en viss tjänst eller ett visst uppdrag. Ett ex. på detta är en batong som bärs av en utbildad väktare i tjänsten eller en ändamålsenlig kniv som en hantverkare använder på ett uppdrag. Det andra undantaget gäller när innehavet anses befogat med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter.

Det andra undantaget gäller sådana knivar och andra föremål som behövs för arbete eller friluftsaktiviteter. Sådan utrustning som en hantverkare bär med sig för sitt arbete omfattas alltså inte normalt av förbudet. Det anses därmed också befogat att inneha knivar och liknande föremål i samband med jakt, fiske och camping. Men undantaget gäller också knivinnehav som generellt sett framstår som naturligt, exempelvis mindre fickknivar.

För att avgöra om en situation träffas av undantagen görs en helhetsbedömning.

Ditt fall
För färd med allmänna kommunikationsmedel gäller, att om resan är ett naturligt sätt att ta sig till eller från ett sammanhang som innefattar att det är befogat att använda kniv av ett visst slag, får kniven också medföras under resan. Men knivens särskilda karaktär eller omständigheterna i övrigt kan medföra, att det måste krävas att transporten företas på annat sätt än med allmänna kommunikationsmedel.

Det framgår att du behöver först åka till skolan för att senare åka bil med din klass. Om omständigheterna presenterade ovan, verkar det ok att du med kniven när du reser.

Hoppas att detta var till hjälp.

Vänligen,

Marlene ZouzouhoRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo