Får jag ta kort på tex. tidningar och böcker och använda dessa bilder i kommersiellt syfte?

2018-09-21 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga angående upphovsrätt. Jag tänkte fota en del tidningar (fantomen, kalle anka typ), böcker, leksaksförpackningar, skivomslag, filmomslag osv och samla dessa bilder på en plansch som jag sedan tänkte sälja i kommersiellt syfte. Det är jag som tar bilderna men frågan är om skaparna av till exempel tidningarna har rätt till sina tidningsomslag och om jag isåfall behöver tillstånd för att fota dem?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det du vill göra, att fotografera kända karaktärer då de förekommer på olika typer av omslag och sedan använda dessa bilder i kommersiellt syfte, kan vara problematiskt på främst två sätt. Dels kan det innebära ett upphovsrättsligt intrång, men det kan också vara ett intrång av varumärke. Jag kommer därför att gå igenom vad som gäller för båda dessa enligt svensk immaterialrätt.

Motiven skyddas av upphovsrätt

Ett konstnärligt verk, tex en tecknad bild, kan skyddas av upphovsrätt enligt upphovsrättslagen (URL). Upphovsrätten får den som skapat verket, tex en konstnär (URL 1 §). Denna person kallas upphovsman. Skyddet uppstår automatiskt när verket skapas.

Verk måste ha viss originalitet för att skyddas

För att ett verk ska vara skyddat krävs det att det har verkshöjd. EU-domstolen har definierat det som "upphovsmannens egna intellektuella skapelse" (Infopaq-målet ). Det har således inget att göra med hur "bra" verket är, utan om det ger uttryck för upphovsmannens kreativitet och om han gjort fria val. Dock krävs det inte alls mycket för att detta krav ska vara uppfyllt. EU-domstolen har till exempel gett en fotograf upphovsrätt till en porträttbild (Painer-målet). Du kan därför utgå ifrån att de motiv du tänker fotografera är skyddade av upphovsrätt. Så är garanterat fallet med Kalle Anka och Fantomen.

Även att själv ta kort på motiven är upphovsrättsligt intrång

Upphovsrätt innebär att upphovsmannen får ekonomisk ensamrätt till sitt verk. Ingen annan får då utan hans tillstånd använda det. Detta förbud innefattar även exemplarframställning, det vill säga tillverkning av kopior (URL 2 §). Det spelar alltså ingen roll att det är du själv som tar korten, eftersom korten i sig föreställer de upphovsrättsligt skyddade motiven.

Undantag- användning för privat bruk

Det finns tillfällen då det ändå är okej att använda sig av skyddade verk. Ett exempel är om du bara gör några exemplar för privat bruk (URL 12 §). Detta undantag är dock inte tillämpligt i ditt fall då du säger att du planerar att sälja planscherna.

Vissa motiv skyddas av varumärkesrätt

Företag vill ofta hindra andra från att använda sig av deras särskiljande kännetecken. Det kan vara till exempel namn och logotyper, men även färger och ljud. Dessa kan skyddas enligt varumärkeslagen (VML 1 kap 4 §). Det enklaste sättet att få skydd är att ansöka hos Patent- och registreringsverket (VML 2 kap 1 §).

Fantomen och Kalle Anka är registrerade varumärken

I Sverige är Fantomen ett registrerat varumärke för Hearst Holdings och Kalle Anka för The Walt Disney Company. Båda dessa är således skyddade. Om du har funderingar kring andra motiv kan du söka efter dem i Svensk Varumärkesdatabas.

Ingen annan får använda varumärket i näringsverksamhet

Att ett varumärke är skyddat innebär att ingen annan får använda det i näringsverksamhet utan tillstånd (VML 1 kap 10 §). Återigen hade det alltså varit okej att använda bilderna privat, men inte att sälja dem som du planerar att göra.

Du behöver rättighetsinnehavarens tillstånd för att använda bilderna

Motiven du tänker använda är alltså skyddade dels av upphovsrätt, men vissa även av varumärkesrätt. Om du vill använda dem för kommersiella syften behöver du därför rättighetsinnehavarens godkännande.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hilda Hansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (799)
2020-02-16 Krävs tillstånd för att kunna filma ett konstverk?
2020-02-07 Är det tillåtet att använda företagslogotyper för privat bruk?
2020-02-01 Hur kan ett hus bli upphovsrättsligt skyddat?
2020-01-31 När ska jag bestrida det kravbrev om fildelning som jag har fått?

Alla besvarade frågor (77164)