Får jag ta cigaretten från en person som röker där det råder rökförbud?

FRÅGA
Var går gränsen för vad en civilperson får göra för att avbryta ett pågående brott.T.ex. Det råder förbud mot att röka på bl.a. Tåg och buss stationer. Får jag avbryta en rökande person genom att plocka bort cigaretten från hans hand ?Mvh/
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag kommer att hänvisa till rättegångsbalken (RB), lagen om tobak och liknande produkter (tobakslagen) och ordningslagen i mitt svar till dig.

En privatperson får ingripa mot brott genom ett envarsgripande

Som privatperson får du bara lov att ingripa mot brott om ett så kallat envarsgripande är tillåtet (24 kap. 7 § andra stycket RB). Det innebär att du griper personen i väntan på att polis ska ta över.

För att ett envarsgripande ska vara tillåtet krävs det att personen som grips har tagits på bar gärning eller i flykten, alternativt att hen är efterlyst. Det behöver också röra sig om ett brott som kan ge fängelse (24 kap. 7 § andra stycket RB).

Du får inte ta cigaretten från en person som röker där det råder rökförbud

När det gäller just perronger, hållplatser och liknande områden råder det mycket riktigt rökförbud där (6 kap. 2 § fjärde punkten tobakslagen). Du får dock inte lov att ta cigaretten från en person som röker på en sådan plats.

Det beror på att brottet mot rökförbudet som utgångspunkt inte kan medföra något straff för personen som röker. Därmed är det inte heller tillåtet med ett envarsgripande av personen. Den aktör som är ansvarig för området med rökförbud har dock möjlighet att avvisa personen som röker från platsen (6 kap. 9 § tobakslagen).

Ett undantag från straffriheten för rökaren görs om rökningen sker på ett trafikföretags område som ligger inomhus eller under jord (4 kap. 6 § andra punkten ordningslagen). Den som röker där kan nämligen bestraffas med penningböter (4 kap. 10 § ordningslagen). Det är dock inte tillåtet med ett envarsgripande i den situationen heller, eftersom brottet inte kan ge fängelse.

Sammanfattning

Som privatperson får du lov att ingripa mot ett brott genom att göra ett så kallat envarsgripande av en person som har tagits på bar gärning eller i flykten. Det gäller dock bara om brottet i fråga kan ge fängelse.

En person som röker där det råder rökförbud kan som utgångspunkt inte bestraffas för det. Ett undantag görs när rökningen sker på ett trafikföretags område inomhus eller under jord. Det är dock inte tillåtet med ett envarsgripande av rökaren i något fall. Därmed får du inte heller lov att ta cigaretten från den som röker.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (961)
2021-12-08 Kameraöverbevakning på arbetsplats.
2021-12-03 Spelar det någon roll om en övervakningskamera spelar in eller inte enligt kamerabevakningslagen?
2021-11-30 Vilka placeras på HVB-hem?
2021-11-30 Plikt att uppge vaccinationsstatus?

Alla besvarade frågor (97717)