FrågaOFFENTLIG RÄTTCSN30/07/2022

Får jag studiestöd om jag säljer min bostad?

Kommer göra en vinst på ca 650000 kr på min husförsäljning. Jag studerar på heltid och tar endast studiebidraget, inga lån. Kan det vara så att jag blir utan studiebidrag helt pga försäljningen? Jag bor ihop med min 16-åriga dotter.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

För att få fullt studiemedel krävs att den studerande har inkomster under en viss nivå, det s.k. fribeloppet (3 kap. 16 § studiestödslagen). Vid studier på heltid under ett halvår motsvarar fribeloppet 193,71 % av prisbasbeloppet (3 kap 17 § studiestödslagen). Det är 76 160 kr. Vid inkomster som överskrider fribeloppet minskar studiemedlet med 61 % av den överskjutande inkomsten (3 kap. 18 § studiestödslagen). 

Vid en inkomst på 650 000 under ett halvår överskrids fribeloppet med avsevärt mycket mer än vad studiemedlet motsvarar. Vid en sådan inkomst är man alltså inte berättigad till studiemedel under det kalenderhalvåret.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Victor NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och CSN? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo