Får jag starta ett företag och hyra ut e-böcker?

Hej Lawline,

Är det lagligt att hyra ut e-böcker? Jag startar ett företag där jag köper in en större mängd e-böcker som jag sedan hyr ut till studenter för en avgift? Kan jag göra det eller bryter jag mot lagen?

Ha de bra!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En bok är en form av upphovsrättsligt verk, och därför kommer jag använda mig av Upphovsrättslagen när jag besvarar din fråga! För att ge dig ett kort svar på din fråga: Nej, det är inte tillåtet att hyra ut en e-bok enligt det sättet du frågar, om du inte har rättighetsinnehavarens samtycke, och gör du det begår du ett upphovsrättsligt intrång.

Nedan följer ett längre svar. För att göra det enklare för både dig och mig kommer jag att dela in mitt svar med olika rubriker.

Rättighetsinnehavare och ensamrätten

Till att börja med kan sägas att den som skriver en bok är upphovsman (eller -kvinna) och har därmed upphovsrätt till verket, 1 kap. 1 § Upphovsrättslagen. Det innebär att skaparen av verket är rättighetsinnehavare.

Rättighetsinnehavaren har en ensamrätt till att bestämma över bokens exemplarframställning, vilket innebär att ingen får kopiera boken eller framställa nya exemplar utan rättighetsinnehavarens samtycke, 1 kap. 2 § Upphovsrättslagen. Vidare har rättighetsinnehavaren även en ensamrätt i att göra boken tillgänglig för allmänheten, 1 kap. 2 § Upphovsrättslagen. För att svara på din fråga tänker jag förklara dessa begrepp lite närmre.

Att framställa exemplar av boken, 1 kap. 2 § 1-2 stycket Upphovsrättslagen

När rättighetsinnehavaren vill det kan denne framställa exemplar av boken. Ett sådant exemplar innefattar inte bara boken i fysisk form, utan även i form av e-bok. Exemplaret kan vara permanent, d.v.s att det alltid kommer att finnas, eller så är det tillfälligt. Oavsett om det är permanent eller tillfälligt, och oavsett om boken framställs som en bok, en e-bok eller en ljudbok är den att anse som ett exemplar.

Att göra boken tillgänglig för allmänheten, 1 kap. 2 § 3 stycket Upphovsrättslagen

När ett exemplar skapats är det upp till rättighetsinnehavaren om boken ska göras tillgänglig för allmänheten. Det sker antingen genom att boken bjuds ut till försäljning, uthyrning eller utlåning, eller på annat sätt sprids till allmänheten. Om det är en e-bok kan den även göras tillgänglig för allmänheten genom att den görs tillgänglig på internet för andra.

Boken kan även göras tillgänglig för allmänheten genom att ställas ut offentligt.

Ensamrätten kan inskränkas

Ensamrätten som rättighetsinnehavaren innebär alltså att vem som helst inte får framställa kopior eller erbjuda någon att hyra eller köpa boken. Om någon skulle göra detta utan rättighetsinnehavarens godkännande skulle denna person begå ett upphovsrättsligt intrång. Men det finns fall där ensamrätten inte gäller, genom så kallade inskränkningsbestämmelser.

Inskränkningsbestämmelserna finns i 2 kap. Upphovsrättslagen. Jag ska inte presentera dem speciellt utförligt, men bestämmelserna möjliggör bland annat för privatpersoner att surfa på internet utan att begå upphovsrättsliga intrång när deras mobiltelefoner, surfplattor eller datorer läser in hemsidor, 2 kap. 11 a § Upphovsrättslagen.

Man får även framställa kopior på ett verk om man ämnar använda det för privatbruk, exempelvis om du kopierar en film och ger kopian till din mamma, 2 kap. 12 § Upphovsrättslagen. Filmen du kopierar måste du dock ha köpt, du får alltså inte kopiera en film som du exempelvis laddat ner via Piratebay eller liknande hemsida där det finns olagligt tillgängliga verk. Du får heller inte ge kopian till någon du inte känner, eftersom det sker utanför din familje- och umgängeskrets. Med privatbruk menas att kopiorna du skapar inte får säljas eller hyras ut.

Spridning av exemplar

När rättighetsinnehavaren har gjort boken tillgängligt för allmänheten och exempelvis lämnat över boken till en bokvaruhandel för försäljning har man rätt att sprida boken vidare till andra, 2 kap. 19 § Upphovsrättslagen. Det får man eftersom att den så kallade spridningsrätten konsumerats för rättighetsinnehavaren.

Det innebär att rättighetsinnehavarens exklusiva ensamrätt att bestämma över den enskilda boken har övergått till den som köpt boken, i det här fallet bokvaruhandeln. Om du köper en bok från en bokvaruhandel får du exempelvis bestämma om du ska sälja boken vidare genom s.k. second hand. Det ger dig dock inte rätt att framställa fler exemplar av din bok, annat än för privat bruk (se ovan).

Det ger dig heller inte rätt att hyra ut boken till andra, 2 kap. 19 § 2 stycket 1 punkten.

För att få hyra ut din e-bok behöver du alltså ha rättighetsinnehavarens samtycke till det. När rättighetsinnehavaren samtycker till detta, skrivs då ett avtal mellan denne och dig, som ger dig en temporär upphovsrätt, så kallad förfoganderätt, 3 kap. 27 § Upphovsrättslagen. Det kan även göras genom en avtalslicens, som görs mellan dig och en upphovsrättsorganisation, 3 a kap. 42 a § Upphovsrättslagen. En upphovsrättsorganisation hjälper rättighetsinnehavaren att ha koll på ersättningar som den annars skulle ha svårt att få en överblick på. Sådana avtalslicenser brukar användas bland annat för uthyrning av e-böcker och ljudböcker, samt genom streamingtjänster som exempelvis Spotify eller Viaplay.

Att göra intrång i upphovsrätten

Att göra intrång i upphovsrätten genom att exempelvis hyra ut ett exemplar av en bok utan rättighetsinnehavarens samtycke, kan leda till straffansvar. Om intrånget sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet till böter eller fängelse i högst 2 år, 7 kap. 53 § Upphovsrättslagen. Förutom det riskerar man även få betala ersättning till rättighetsinnehavaren för utnyttjandet av verket, 7 kap. 54 § Upphovsrättslagen. En sådan ersättning bestäms utifrån bland annat en beräkning på ekonomisk kompensation för uteblivna intäkter, vinsten som du gjort på intrånget.

Sammanfattning

Den som skriver en bok har en ensamrätt vad gäller att skapa fler exemplar och göra boken tillgänglig för allmänheten. När du har köpt boken som privatperson får du använda den nästan hur du vill, du får exempelvis sälja den second hand eller låna ut den till någon familjemedlem eller vän. Du får också skapa en kopia på boken och ge till exempelvis din mamma. Du får dock inte hyra ut den till andra personer, eftersom att det är ett upphovsrättsligt intrång. Ett intrång i upphovsrätten kan resultera i böter eller fängelse, samt en ersättningsskyldighet gentemot den som skrivit boken.

Hoppas att detta besvarade din fråga!

Elina BergstedtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000