Får jag spela in samtal i domstol?

2018-10-27 i Domstol
FRÅGA
Om jag är kärande i ett ärende (muntlig förhandling) i förvaltningsrätten, får jag då spela in. Jag är med och pratar och för samtalen framåt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som utgångspunkt är det tillåtet att företa ljudupptagningar i rätte, dvs att spela in samtal. Det förbud som finns är ett förbud mot att fotografera och filma i rättssalen. Bildupptagning och bildöverföring från rättssalen får bara ske om det följer av lag (5 kap. 9 § andra stycket Rättegångsbalken, RB). Som exempel när sådant får ske enligt lag är när domstolen spelar in förhör under förhandlingen.

Det är rättens ordförande som har till uppgift att upprätthålla ordningen och att meddela de ordningsregler som behövs (5 kap. 9 § första stycket RB). Rätten får förbjuda dig eller andra att spela in ljud under ett förhör om det kan antas att det besvärar den som hörs i sådan grad att det blir till men för utredningen (5 kap. 9 § andra stycket RB).

Sammanfattningsvis innebär det att du får lov att spela in ljud i domstol, om inte rätten beslutar om annat i det enskilda fallet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (335)
2019-03-20 Byte av offentlig försvarare
2019-03-18 Vilka mål dömer förvaltningsrätten i och kan en fiskal döma i dessa mål?
2019-03-03 Resning av laga kraft-vunnen dom i hovrätten
2019-03-01 Tillämpa EU-rätt i svensk domstol

Alla besvarade frågor (66981)