Får jag spela in och dela med mig av föreläsningar?

Jag går på en kurs just nu och har blivit ombedd av deltagare att spela in föreläsningar för att de ska kunna ta del av den vid ett annat tillfälle. Då undrar jag:

Vid en föreläsning som sker på distans, d.v.s. över videkonferens med hjälp av en application som t.ex. Zoom, får man spela in föreläsningen för att sedan dela med andra deltagare av kursen som inte var närvarande?

Jag antar att man bör fråga läraren som håller i föreläsningen om tillåtelse, men går det även att fråga om tillåtelse efter föreläsningen, då man redan har spelat in, eller måste det ske innan man gör det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I upphovsrättslagen (URL) finns bestämmelser om upphovsrätt.

Är föreläsningen offentliggjord?

En föreläsning utgör ett upphovsrättsligt skyddat verk och upphovsmannen (föreläsaren) har som huvudregel rätt att ensamt bestämma över verket (föreläsningen) (1 kap. 1–2 § URL). Efter det att upphovsmannen har offentliggjort sitt verk har dock allmänheten rätt att göra kopior av verket för privat bruk (2 kap. 12 § URL). Att offentliggöra ett verk innebär att det görs tillgängligt för allmänheten (1 kap. 8 § URL). Ett verk kan göras tillgängligt för allmänheten bland annat genom att det framförs för en publik eller när det framförs digitalt (t ex genom Zoom), 1 kap. 2 § 3 stycket p. 1 och 2 URL. Inom upphovsrätten ges begreppet allmänheten en vidsträckt innebörd, vilket innebär att allmänheten strikt sett inte behöver ha tillträde till föreläsningen. Avgörande är om studenterna på kursen ska anses vara en helt sluten krets – dvs. individuellt bestämd krets. Endast de personer som har antagits till kursen får ju lov att delta, men antagningsförfarandet innebär inte i sig att studenter kan anses vara helt slutna kretar i upphovsrättslig mening. Detta eftersom studenturvalet och gruppsammansättningen inte är individuellt bestämd, samtidigt som undervisningen genomförs oberoende av vilka antagna studenter som deltar. Sammanfattningsvis får alltså universitetsundervisning anses göras tillgängligt för allmänheten, och på det viset offentliggörs föreläsningen i samband med framförandet.

Är inspelning av föreläsningen tillåten?

Eftersom föreläsningar är offentliga har du som utgångspunkt rätt att kopiera dem för eget bruk. Att kopiera ett verk kan ske med vilken teknik som helst, exempelvis inspelning, vilket innebär att det är tillåtet att spela in föreläsningar. Det innebär att du inte behöver fråga föreläsaren om lov innan du spelar in. Begreppet "för eget bruk" innefattar att dela med sig av föreläsningen till sin närmare vänkrets, och torde omfatta en bestämd, liten krets av deltagare på kursen. Viktigt att komma ihåg är dock att du inte får sprida inspelningen genom att exempelvis ladda upp den på internet utan föreläsarens samtycke.

Lokala ordningsregler

Vissa universitet har lokala regler om inspelning av föreläsningar vilka utgör avtalsrättsliga begränsningar av rätten att spela in föreläsningar. Om du bryter mot ett sådant förbud gör du dig skyldig till avtalsbrott. Föreläsaren kan dock inte, med hänsyn till det, hindra dig från att delta i undervisningen. Det skulle även i praktiken vara svårt att hindra inspelningar av föreläsningar eftersom föreläsaren inte har rätt att beslagta inspelningen.

Sammanfattning:

Upphovsrättsligt har du rätt att spela in föreläsningar och dela med dig av dem till andra deltagare, utan att fråga om lov. Denna rätt kan dock sättas ur spel om universitet har egna ordningsregler som förbjuder inspelning av föreläsningar. Jag råder dig därför att undersöka om ditt universitet/din högskola förbjuder inspelningar.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Jasmine AtieRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000