Får jag spela in när jag läser ur en bok och ladda upp det på en kanal på internet?

Hej. Jag undrar hur det är om man ex skulle läsa in ett kapitel/några sidor ur en bok och ev innehållsförteckningen och sedan lägga ut det på youtube eller liknande kanal? Hur är det med upphovsrätten då?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur reglerna kring upphovsrätt ser ut om man skulle läsa upp en bit av en bok och lägga upp det på Youtube eller en liknande kanal. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av upphovsrättslagen (URL).

Vem har upphovsrätt till ett verk och vad innebär det?

Den som har skapat ett litterärt verk har upphovsrätt till verket (1 kap. 1 § URL). Om verket skyddas av upphovsrätt har rättsinnehavaren en ensamrätt att förfoga över verken samt framställa exemplar och/eller göra det tillgängligt för allmänheten. Detta gäller även om verket framställs i ett ändrat skick, i översättning eller bearbetning eller i annan litteratur- eller konstart eller genom en annan teknik (1 kap. 2 § URL). Att göra en exemplarframställning samt att tillgängliggöra ett verk för allmänheten är alltså något som endast rättighetsinnehavaren får göra. Upphovsrätten tillfaller personen som skapat boken, i det här fallet författaren. Upphovsrätten kan även överlåtas till någon annan (27 § URL).

Värt att uppmärksamma är att om någon annan än den som innehar rättigheterna för verket vill använda sig av det, kan det vara okej med upphovsrättsinnehavarens samtycke. Det finns exempelvis möjligheter att ingå licensavtal, vilket ger någon annan än rättighetsinnehavaren tillstånd att nyttja ensamrätten.

För att besvara din fråga gäller alltså följande. Genom att läsa upp ett kapitel eller några sidor av en bok i en video som laddas upp på Youtube eller annan kanal görs en exemplarframställning av boken. Genom att sedan ladda upp videon på någon slags kanal på internet görs den även tillgänglig för allmänheten. Att göra det utan samtycke skulle vara ett intrång i rättighetsinnehavarens rättigheter vilket bryter mot lagen (53 § URL).

Jag hoppas att du fick svar på dina funderingar och att jag kunde förtydliga vad som gäller. Är det något mer du undrar över är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Klara ThyrénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”