Får jag skriva om workshopövningar i min bok, trots att jag inte vet vem som har kommit på dem m.m.?

2019-03-19 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej! Jag funderar på att skriva en bok med mina erfarenheter som utgångspunkt. I den boken vill jag ha med tips och exempel på olika workshopsövningar som läsaren kan använda sig av i sitt arbete framöver. Flera av dessa övningar är sådana som jag har läst eller hört talas om, varit deltagare i eller utfört själv för andra deltagare. Flera av övningarna används av många projekt- och/eller workshopsledare och jag kan inte hitta ursprunget för de, dvs vem som har hittat på dessa övningar från första början. Jag skulle kunna fråga en person om lov att ha med deras i boken men eftersom det mest troligt inte är den personen som hittat på övningen från början antar jag att det inte funkar. Så, får jag använda dessa övningar i min bok om jag säger att jag utgår från min erfarenhet och upplevelse och anger att jag inte kunnat identifiera upphovsmannen? Jag är dessutom osäker på om en del av övningarna är mina originella (även om jag tycker att jag har hittat på de själv) eftersom de kan vara liknande någon annans övning eller att jag helt enkelt inte lyckats googla fram om någon annan har gjort samma övning tidigare. Kan jag ändå använda övningen i boken då? Stort tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Eftersom din fråga rör upphovsrätt är lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, upphovsrättslagen (URL) aktuell. Upphovsrätt till sitt verk har den individ som har skapat ett konstnärligt eller litterärt verk. Detta förutsatt att verket har verkshöjd, dvs. att det finns en särprägel, originalitet och en egenskapande insats.

I detta fall kan övningarna ha gjorts inom en skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal m.m. eller kommit till uttryck på något annat sätt, 1 § 1 st. första och sjunde punkten URL. De övningarna du har läst om kan därför vara skyddade av upphovsrätt. Detsamma med de övningar du hört talats om. Uppräkningen av vad som är ett litterärt eller konstnärligt verk är inte fullständig, vilket betyder att upphovsrätt kan finnas inom fler sorters verk än de som anges i paragrafen.

Upphovsrätt innebär enligt 2 § 1 st. URL en uteslutande rätt att förfoga över sitt verk. Detta genom att bl.a. framställa exemplar av verket och göra det tillgängligt för allmänheten i t.ex. ursprungligt eller ändrat skick. Inom dessa s.k. ekonomiska rättigheterna finns även rätten att sprida sitt verk och överföra den till internet.

När upphovsmannens verk utnyttjas har denne rätt att bli angiven, den s.k. namngivelserätten. Den regleras i 3 § 1 st. URL och är inom upphovsmannens s.k. ideella rättigheter. Då upphovsmannen anges ska denne angivas i den omfattning och på det sätt god sed kräver. God sed är exempelvis att ange på radio vilken låt det var som spelades och vilken artist det var, eller att skriva ned författaren till ett litterärt verk. Ifall något ska citeras gäller även 22 § URL som förutom god sed beskriver att citatet får göras i den omfattning som motiveras av ändamålet.

Du beskriver att du försökt hitta igen upphovsmännen till de olika övningarna, men utan resultat. Att ta reda på vem som är upphovsman till verket är en skyldighet inom ramen för namngivelserätten. Det är viktigt att vara noggrann i sökandet. Du kan t.ex. fråga personen som du inte tror är upphovsmannen till en av övningarna ifall han eller hon kanske vet vem upphovsmannen kan vara. I sådana fall kommer du längre i sökandet, vilket är bra, eftersom det bästa är ifall du vet vem som är upphovsman. Det är en fördel att du har kvar underlag från sökandet, ifall upphovsmannen i efterhand skulle tillkännages och ha olika sorters anspråk, så att du visar att du gjort ditt jobb.

Hittar du inga upphovsmän, trots sökande, kan du använda övningarna i boken om du skriver att upphovsmannen är okänd och att du inte kunnat identifiera honom eller henne. Detta i syfte att visa att det inte är din övning, så att du inte gör något upphovsrättsintrång. Vart du hört talats om övningarna kan även nämnas, så att du visar att du gjort det som krävs för att ta reda på vem upphovsmannen är.

Din andra fråga var om du kunde skriva om övningar som du har hittat på, men som kan vara liknande någon annans övning. Det är alltså frågan om övningarna har omvandlats så pass mycket att det har skapats ett nytt och självständigt verk, eller om det är en bearbetning av en övning du hört talats om innan. Detta regleras i 4 § URL.

Den som bearbetat ett verk eller överfört det till en annan litteratur- eller konstart har upphovsrätt till den gestalten. Exempelvis då någon har översatt en bok, eftersom de väsentliga dragen i originalboken behållits. Rör det sig om ett nytt och självständigt verk har du istället upphovsrätten till övningen. Övningen kan du skriva om i boken, men då är frågan om det är du som åtnjuter upphovsrätten till den eller om det är en bearbetning eller liknande. Det beror på skillnaderna mellan övningarna och omständigheter jag inte har några förutsättningar till att redogöra för.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Catarina Edlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (799)
2020-02-16 Krävs tillstånd för att kunna filma ett konstverk?
2020-02-07 Är det tillåtet att använda företagslogotyper för privat bruk?
2020-02-01 Hur kan ett hus bli upphovsrättsligt skyddat?
2020-01-31 När ska jag bestrida det kravbrev om fildelning som jag har fått?

Alla besvarade frågor (77230)